Stemming noodzakelijk voor een geldig ALV-besluit

Een benoemingsbesluit tijdens een ALV, bleek vernietigbaar omdat dit zonder stemming, en dus in strijd met de statuten, tot stand is gekomen.

Een ALV wordt een paar uur voordat deze zou plaatsvinden afgezegd. Maar kritische leden willen toch vergaderen, zetten zonder stemming het bestuur af en benoemen een nieuw. Is dit besluit nu geldig?

 

Een benoemingsbesluit bleek vernietigbaar omdat dit zonder stemming, en dus in strijd met de statuten, tot stand is gekomen.

Geldt niet als ALV

“Vooraf is er geen agenda bekend gemaakt en onder de leden verspreid. Het is dus niet aannemelijk dat de bijeenkomst als een ALV heeft te gelden”, stelt de rechter. “De besluiten die zijn genomen, zijn daarom niet als rechtsgeldig aan te merken.”

“Dat geldt voor de schorsing van de voorzitter en de andere bestuursleden, de benoeming van het interim bestuur en ook voor een besluit tot royement van de voorzitter als lid van de vereniging”, aldus de rechter.

Niet gestemd, ALV ongeldig

Het is opmerkelijk dat de rechtbank ook overweegt dat de benoemingen van bestuursleden op een eerdere (geldige) ALV ongeldig zijn. Tijdens deze ALV heeft namelijk geen stemming plaatsgevonden omdat er ‘precies genoeg’ kandidaten waren. Naast deze personen bestond het bestuur nog uit de voorzitter, die al eerder gekozen was.

Er heeft volgens de notulen geen stemming plaatsgevonden over de benoeming van deze leden, die naast de voorzitter het bestuur zouden gaan vormen. Door de vereniging wordt volgehouden dat de verkiezing bij acclamatie heeft plaatsgevonden. Maar daarover is niets terug te vinden in de notulen van die vergadering.

Besluit is vernietigbaar

Door de kritische leden is tijdens de zitting betwist dat de benoeming de instemming van de toen aanwezige leden had. De voorzitter kon ook niet bevestigen dat er tijdens deze vergadering is gevraagd of de benoeming van de overige zes bestuurders ‘en bloc’ op de goedkeuring van de leden kon rekenen.

Het is volgens de rechter dan ook aannemelijk dat het benoemingsbesluit vernietigbaar is omdat dit in strijd met de statuten tot stand is gekomen. Daarom is volgens de rechter alleen de voorzitter op een nog eerdere ALV wel geldig benoemd. Toen is over deze benoeming namelijk wel een stemming geweest.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.