Statutenwijziging van uw sportvereniging

Een sportvereniging wil een statutenwijziging doorvoeren zodat het bestuur iemand als lid kan weigeren of het lidmaatschap kan ontzeggen als deze zich (in verenigingsverband) schuldig maakt aan racistische of discriminerende uitlatingen of aan verspreiding van racistisch of discriminerend materiaal. Mag dat?

Statutenwijziging van uw sportverenigingOnderscheid
De sportvereniging legt aan het College voor de Rechten van de Mens de vraag voor of met de opname van een dergelijke bepaling al dan niet een (verboden) onderscheid wordt gemaakt in de zin van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).
.
Oordeel van het College
De sportvereniging maakt, met de invoering van de nieuwe statutaire bepaling, geen verboden onderscheid in de zin van de AWGB, mits zij hieraan een aantal minder ver gaande sancties toevoegt zoals een waarschuwing, een schorsing, uitsluiting van het deelnemen aan wedstrijden en/of oefeningen, ontzegging van het recht van toegang tot de accommodatie van de vereniging en oplegging van een boete.

Het College oordeelt niet over de vraag of toepassing van de statutenwijziging in een concreet geval verboden onderscheid oplevert omdat de feitelijke basis hiervoor ontbreekt.

Toelichting
De sportvereniging geeft voorbeelden van situaties waarvoor zij de statutenwijziging wil invoeren. Zo kan een aanhanger van een extreem rechtse partij zich schuldig maken aan racisme of discriminatie, op het sportveld of via sociale media. Een deel van de sporters is van niet-Nederlandse afkomst en/of heeft een donkere huidskleur. Sommige leden zijn Moslim of Hindoe. Spelers kunnen zich hierdoor gekwetst voelen.

Of een man wil vanwege zijn geloof niet met een vrouw samenspelen of iemand wil vanwege een bepaalde levensbeschouwing niet met een homoseksuele persoon in een team spelen. Ook hierdoor kunnen personen zich gekwetst voelen.

Indirect onderscheid
De nieuwe statutaire bepaling kan leiden tot indirect onderscheid op grond van politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging. Dat zal het geval zijn als een discriminerende uitlating te maken heeft met een bepaalde politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging. Indirect onderscheid mag worden gemaakt als daarvoor een goede reden is.

De gekozen oplossing moet wel aan voorwaarden voldoen. De goede reden is in dit geval aanwezig, namelijk het tegengaan van racisme en discriminatie, maar de gekozen sanctie (iemand kan geen lid worden of blijven) zal niet altijd nodig blijken. Afhankelijk van de omstandigheden kan een mildere sanctie volstaan. Als de sportvereniging deze toevoegt, zal zij geen verboden onderscheid maken in de zin van de AWGB.

Mildere sancties
Mildere sancties sluiten ook beter aan bij de praktijk. Het maakt niet uit of iemand de racistische of discriminerende gedragingen binnen of buiten verenigingsverband heeft gedaan. Met de huidige sociale media zijn de grenzen tussen wat iemand in verenigingsverband doet en wat hij privé doet al vervaagd.

Of de sportvereniging, bij het toepassen van de statutenwijziging, in de praktijk al dan niet verboden onderscheid maakt, kan niet op voorhand worden gezegd. Dit hangt af van wat er precies is gebeurd, van de ernst van de racistische en/of discriminerende gedraging en de mate waarin spelers zich gekwetst voelen. Op basis daarvan zal een concrete beoordeling moeten plaatsvinden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.