Clubs altijd een vertrouwenspersoon laten aanwijzen

Verplicht sportclubs om altijd een vertrouwenspersoon aan te wijzen

Sportclubs hebben vaak geen vertrouwenspersoon en pakken meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag niet goed op. “De aanpak is versnipperd en meldingen worden vaak informeel afgedaan”, concluderen onderzoekers Marjan Olfers en Anton van Wijk.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt ‘regelmatig’ voor. Minstens 10% van de sporters onder de 18 krijgt ermee te maken.

Afhaak momenten

De meeste meldingen worden gedaan over coaches of begeleiders, doorgaans mannen tussen de 20 en de 40 jaar. Die meldingen komen bij voetbal-, zwem-, gymnastiek- en hockeyclubs vandaan. Volgens de onderzoekers kent het meldproces te veel ‘afhaak momenten’ o.a. vanwege het feit dat er meerdere plekken zijn waar iemand naartoe kan. Melders weten ook niet wat er met een melding gebeurt.

Waarschuwend gesprek

Sportverenigingen lossen een melding bij voorkeur intern op en de meeste meldingen eindigen met een waarschuwend gesprek. Een klein deel bereikt maar een sportbond of een tuchtrechtelijk orgaan. Hierdoor volgen er nauwelijks sancties. Van de honderd politiezaken eindigden er slechts twee in een veroordeling en er staat nu maar één naam op de zwarte lijst.

Gesprek of strafrecht

“Harde sancties zijn ook niet altijd nodig”, benadrukt criminoloog Van Wijk. Vaak gaat het om gedrag op de grens van wat wel en niet mag. Een gesprek met de persoon in kwestie en duidelijker afspraken kunnen afdoende zijn. Maar mogelijk strafbare gedragingen horen altijd beoordeeld te worden in het strafrecht.

Politie moet communiceren

Vaak melden justitie en sportclubs een onderzoek niet bij elkaar. Clubs en bonden raadplegen ook zelden zedenspecialisten. Van Wijk: “De politie moet duidelijker communiceren met sportclubs over wat ze kunnen betekenen. Slachtoffers die nu aangifte doen bij de politie, zetten die in de helft van de gevallen niet voort. De bewijslast is vaak een struikelblok.”

Kleine kans

“Driekwart van de sportclubs acht de kans zeer klein dat seksueel grensoverschrijdend gedrag bij hen kan voorkomen. Daardoor zien ze weinig noodzaak om afspraken te maken over wat te doen bij een melding”, zeggen de onderzoekers. Veel clubs hebben daarom ook geen vertrouwenspersoon, op 25.000 sportverenigingen zijn dat er maar 900.

VOG en vertrouwenspersoon verplichten

Ook wordt lang niet altijd een VOG aangevraagd voor vrijwilligers. De onderzoekers adviseren het aanwijzen van een vertrouwenspersoon en een VOG verplicht te stellen. “Daarmee krijg je geen garanties, maar wat je kunt doen moet je doen”, stelt Van Wijk.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant