Sportclubs in het Westland en ongewenst gedrag

Circa 58% van de sportclubs in het Westland bestrijdt seksueel grensoverschrijdend gedrag actief en 6% ontwikkeld zulk beleid op het ogenblik.

Circa 58% van de sportclubs in het Westland bestrijdt seksueel grensoverschrijdend gedrag actief. Zo’n 36% heeft daarvoor geen beleid en 6% ontwikkeld zulk beleid op het ogenblik.

 

57% van de clubs vraagt aan vrijwilligers die met jeugdige spelers gaan werken, om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 37% doet dat niet en 6%wil dat wel kunnen doen.

Onderzoek WOS Media

Uit onderzoek blijkt 1 op de 8 sporters als kind slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. WOS Media onderzocht wat sportclubs in Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis tegen zulk gedrag doen. Hiervoor werd een online enquête verstuurd naar 125 verenigingen waar 36 clubs op reageerden.

Navraag

Minder dan de helft van de ondervraagde clubs doet navraag bij verenigingen waar trainers en coaches al actief waren. Bijna de helft van de sportverenigingen heeft tenminste één vertrouwenspersoon maar 36% heeft er geen.

Maar hoe vaak is al eens seksueel grensoverschrijdend gedrag bij deze clubs geconstateerd? Slechts 8% van de clubs geeft aan daar één keer mee te maken te hebben gehad. Bij 3% deden zich twee tot vijf gevallen voor. Bij twee derde van de clubs is dit, voor zover bekend, niet voorgekomen.

Praten

58% laat maatregelen afhangen van de ernst van een voorval, zo’n 55% gaat met de dader en slachtoffer(s) praten. Een derde van de sportclubs in het Westland die respondeerden, legt een voorval aan de vertrouwenspersoon voor. Zodra dit voor de dader niet zonder gevolgen kan blijven, kiezen clubs voor:

1 schorsing van het lid dat in overtreding was (36%);
2 aangifte of het bestuur probeert het slachtoffer ertoe te bewegen om dat zelf te doen (36%);
3 verzoek om beoordeling van het incident door een tuchtcommissie (13%).

Melding

Clubs die erachter komen dat zich seksueel grensoverschrijdende gedrag heeft voorgedaan, moeten dat melden bij hun sportbond. Circa 38% van de sportclubs in het Westland weet niet of dit een positief effect heeft en 25% verwacht hiervan geen invloed op het gedrag van leden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant