Zwembranche pakt bedreiging en seksuele intimidatie aan

De KNZB heeft in samenwerking met een aantal branchepartijen onderzoek gedaan naar de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag in de zwembranche. De onderzoeksresultaten geven richting aan de Code Blauw campagne die de KNZB in april met deze partijen lanceerde.

De zwembranche pakt nog actiever bedreiging en seksuele intimidatie aan omdat grensoverschrijdend gedrag in de zwembranche nog steeds een probleem vormt.Bewustwording, voorlichting en eenduidig beleid moeten bij de aanpak van grensoverschrijdend gedrag centraal staan.

Top 3
Dat grensoverschrijdend gedrag in de zwembranche een probleem vormt, kwam al in 2011 naar voren uit het onderzoek hiernaar dat Tine Vertommen in opdracht van NOC*NSF uitvoerde. De zwemsport nam daarin een top 3 positie in en scoorde met name hoog op het gebied van seksuele intimidatie.

Code blauw
Cijfers over de gehele zwembranche waarin ook accommodaties, zwemscholen en andere ‘natte’ sportverenigingen actief zijn, ontbraken echter. Omdat deze partijen in Code Blauw willen samenwerken, was het van belang om via dit onderzoek een overall beeld te krijgen van de omvang en aard van grensoverschrijdend gedrag in de zwembranche.

Werk aan de winkel
Alle partijen zijn het er over eens dat er voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de zwembranche werk aan de winkel is. Zowel voor wat betreft de samenwerking tussen alle organisaties rond zwemaccommodaties als op het gebied van communicatie naar alle accommodatiegebruikers.

Communicatie
In de komende periode zal de focus op deze communicatie en op een eenduidig beleid tegen grensoverschrijdend gedrag richting managers van zwembaden, -scholen en -verenigingen komen te liggen. Om bij iedereen het bewustzijn en de urgentie van preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag te vergroten, worden de voorlichtingsmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn de komende tijd actief gepromoot.

Vervolgonderzoek
In 2016 zal opdracht worden gegeven om een vervolgonderzoek te doen zodat er een beeld ontstaat van de effectiviteit van de Code Blauw campagne, op weg naar het uiteindelijk doel, een sportief zwemklimaat waarin iedereen zich aan de regels houdt, zich veilig voelt en prettig kan sporten.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant