Privacywet geldt ook voor alle sportverenigingen

De nieuwe privacywet AVG geldt vanaf 25 mei 2018 ook voor alle sportverenigingen in Nederland

Over een half jaar treedt een nieuwe privacywet in werking, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook alle sportverenigingen moeten aan deze privacywet gaan voldoen.

 

Sportclubs moeten exact in kaart brengen hoe zij omgaan met persoonsgegevens. Welke gegevens worden er verwerkt, wat gebeurt ermee maar ook hoe deze worden beschermd.

Vele doeleinden

Bijna alle clubs verwerken standaard, maar ook bijzondere, persoonsgegevens. Meestal in een database met gegevens over (ex-)leden, vrijwilligers en personeelsleden. Gegevens die vaak worden gebruikt en die ook met anderen kunnen worden gedeeld, zoals met de sportbond.

Verantwoordelijkheid

Maar ook voor het uitbesteden van de facturatie, de inning van de contributie en voor de gemeente. Voor al dit gebruik is de club verantwoordelijk. Die moet aan kunnen tonen dat wat met de gegevens wordt gedaan, ook is toegestaan. Voor het gebruik van sommige gegevens is zelfs expliciet toestemming nodig. De gegevens moeten hoe dan ook beschermt zijn tegen onjuist gebruik, datalekken en diefstal.

Stappenplan privacywet

Bij de meeste clubs moet voor 25 mei 2018 nog heel wat gebeuren. Bijvoorbeeld het maken van een stappenplan voor zaken zoals:

1. inventarisering van de gegevens waarover de club nu beschikt;
2. vaststellen waarom de club eigenlijk over die gegevens beschikt;
3. bepalen welke route de gegevens door en buiten de club afleggen;
4. vastleggen wie er over precies over welke gegevens beschikt;
5. vaststellen wat de club doet om bescherming van de gegevens te waarborgen;
6. inventariseren wat er nog moet worden gedaan om aan de AVG te voldoen.

Hulp nodig?

Clubs die de privacy van hun gegevens op orde willen hebben, kunnen daarvoor een jurist van DAS voor de Sport uitnodigen. Hij of zij komt dan in een vergadering van het bestuur tekst en uitleg geven over de AVG. Deze specialist van DAS helpt het bestuur dus om op tijd aan alle eisen te voldoen.

DAS voor de Sport

Een bezoek van zo’n specialist kost 325 euro, exclusief BTW. Maar clubs die bij een sportbond zijn aangesloten die deel neemt aan ‘DAS voor de Sport‘, betalen 250 euro, exclusief BTW. Voor een afspraak of meer informatie heeft DAS de sportdesk beschikbaar die ook bereikbaar is via 020 651 7666.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.