Opzegging lastige leden iets anders dan ontzetting

Een opzegging van het lidmaatschap van lastige leden is iets anders dan een ontzetting van deze leden

Een vereniging besloot tot opzegging van het lidmaatschap van twee ‘lastige leden’. De twee waren het niet eens met beleidskeuzes die het bestuur maakte en met de door de ALV genomen besluiten.

 

De vereniging koos niet voor een ‘ontzetting’ van het lidmaatschap van de leden, maar voor een ‘opzegging’. Die waren het daar niet mee eens en stapten daarom naar de rechter.

Uitleg rechter

“Anders dan de twee leden hebben betoogd, volgt uit de brieven van het bestuur dat niet is beoogd om hen te ontzetten uit het lidmaatschap. Het was de bedoeling van de club om tegen hen een minder vergaande maatregel te treffen, opzegging van het lidmaatschap met inachtneming van een opzegtermijn van één maand”, zo legde de rechter uit. “Het bestuur heeft de mogelijkheid van opzegging. Zelfs als in de statuten en het huishoudelijk reglement slechts wordt gesproken van royement.”

Mogelijkheid

“Een vereniging kan het lidmaatschap van een lid opzeggen als redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap voort te laten duren. Het gegeven dat de statuten en het huishoudelijk reglement over opzegging niets vermelden, neemt niet weg dat de wet deze mogelijkheid biedt.”

Onverenigbaarheid van karakters

De rechter gaf aan dat het besluit van het bestuur voor de opzegging terecht was. “Het is wel duidelijk dat tussen de eisers enerzijds en het bestuur van de vereniging en een groot deel van haar leden anderzijds, een onverenigbaarheid van karakters bestaat. Die heeft al veel conflicten opgeleverd en, naar het zich laat aanzien, zou deze nog vele conflicten kunnen opleveren.

Voldoende grond

“Daarmee is een punt bereikt waarop van de vereniging niet kan worden gevergd hun lidmaatschap te laten voortduren. Er bestaat voldoende grond voor opzegging van het lidmaatschap”, aldus de rechter. Besturen die van lastige leden af willen kunnen deze uitspraak nu dus (laten) toepassen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant