Hadden ouders van Nouri moeten worden ingelicht?

Hadden de ouders van Abdelhak Nouri moeten worden ingelicht over de medische afwijkingen van hun zoon?

In de media is veel aandacht besteed aan Ajax-voetballer Abdelhak Nouri, die op 8 juli 2017 tijdens een oefenduel een hartstilstand kreeg. In de NRC stond een bericht dat de KNVB en Ajax op de hoogte waren van zijn hartafwijkingen.

Er is veel geschreven over het handelen van de KNVB en Ajax. De familieleden hebben aangegeven geschokt te zijn dat zij niet op de hoogte waren van de afwijkingen.

Onjuiste berichtgeving

Het is Annelouk Luigies en Lisan Homan van Van Benthem & Keulen opgevallen dat de berichtgeving over de wet- en regelgeving ten aanzien van het informeren van familieleden niet altijd correct is. Maar wat bepaalt de wet over de medische behandeling van jongeren en het informeren van naasten?

Jongeren al jong betrekken

De rechten en plichten van patiënten zijn vastgelegd in de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Daaronder vallen ook de medische keuringen in opdracht van derden. Het uitgangspunt van de Wgbo is dat jongeren al jong betrokken worden bij hun behandeling.

Speciaal regime

Juridisch gezien zijn minderjarigen (< 18 jaar) in beginsel niet bekwaam om overeenkomsten aan te gaan. Maar voor de geneeskundige behandelingsovereenkomst geldt een speciaal regime. Jongeren van 16 jaar en ouder zijn zelfstandig bekwaam om een geneeskundige behandelingsovereenkomst te sluiten.

Alleen Nouri zelf

Toestemming voor behandeling, of betrokkenheid van de ouders op een andere wijze, is dan niet vereist. Ervan uitgaande dat Nouri ten tijde van het medisch onderzoek in april 2014 al 17 jaar oud was, diende alleen hijzelf ingelicht te worden over de uitkomsten daarvan.

Geheimhoudingsplicht arts

De ouders hoefden dus niet geïnformeerd te worden. Sterker nog, het delen van die informatie met de ouders zou in strijd kunnen zijn met de geheimhoudingsplicht die op de arts rust. Op grond van de Wgbo is het de arts namelijk niet toegestaan om medische informatie, zonder toestemming, te delen.

Dit bericht werd op 11 januari jl. gepubliceerd op de website van Van Benthem & Keulen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant