Vragen van Tweede Kamerleden Van Dekken en Recourt over matchfixing

De Tweede Kamerleden Van Dekken en Recourt (beiden van de PvdA) hebben aan de minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 14 december jl. onderstaande 6 vragen gesteld over het gevaar van matchfixing in het Nederlandse voetbal.

  1. Kent u het bericht “Mensen hebben geen idee hoe groot het is” en herinnert u zich de eerdere Kamervragen over dit onderwerp?
  2. Deelt u de mening van de criminoloog Spapens van de Tilburg University dat de politie en het Openbaar Ministerie (OM) het gevaar van matchfixing in Nederland niet serieus nemen? Zo ja, waarom nemen politie en OM matchfixing niet serieus? Zo nee, waar blijkt het tegendeel dan uit? Hoeveel capaciteit wordt er bij politie en OM ingezet in het onderzoek tegen matchfixing?
  3. Deelt u de mening van deze wetenschapper dat er sprake is van een vicieuze cirkel, in die zin dat bij gebrek aan strafrechtelijk onderzoek niets bekend is over matchfixing en dat, omdat er niets bekend over is, het niet lijkt te bestaan? Zo ja, hoe gaat u deze cirkel doorbreken? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het waar dat opsporing en vervolging van illegale kansspelen weinig prioriteit hebben? Zo ja, waarom is dat? Zo nee, waar blijkt het tegendeel uit?
  5. Wat is uw mening over een verbod op gokken op voetbalwedstrijden voor voetballers?
  6. Wat is uw oordeel over de plannen die de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) heeft ontvouwd over het voorkomen van matchfixing?

De KNVB heeft een tiplijn t.b.v spelers die eventueel worden benaderd door een goksyndicaat. De bond heeft echter nog van geen enkele speler gehoord dat hem is gevraagd een wedstrijd te beïnvloeden.

“Tot nu toe hebben zich geen spelers gemeld”, aldus Gijs de Jong, manager competitiezaken van de KNVB. Toch neemt de Nederlandse Voetbalbond de dreiging serieus vanwege de talrijke voorbeelden van matchfixing in het buitenland.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant