Minister Schippers antwoordt op vragen over matchfixing in de topsport

Minister Edith Schippers antwoordt, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over matchfixing in de topsport.

Bruins Slot: Hoe rijmt u, Minister, de uitspraken van de heer Raemon Sluiter met uw eerdere beweringen dat er geen aanwijzingen zijn dat matchfixing bij Nederlandse sporters of in Nederland voorkomt?

Schippers: Zoals eerder aangegeven zou het naïef zijn om te denken dat de Nederlandse sport of de Nederlandse burgers immuun zijn voor matchfixing. Alleen is niet helder in welke mate dit voorkomt in Nederland. Vandaar dat onderzoek wordt gedaan naar de aard en omvang van matchfixing in Nederland en de mogelijkheden om die te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

Bruins Slot: Bent u ervan op de hoogte dat het nu mogelijk is om anoniem melding te doen van matchfixing en dat een geval zoals in het artikel genoemd, in aanmerking zou kunnen komen voor melding? Kunt u aangeven wat met een dergelijke melding gedaan zou worden en blijft de mogelijkheid bestaan om matchfixing te melden, ook na afronding van het onderzoek?

Schippers: Het instellen van een anonieme meldlijn om een melding te doen is een serieuze mogelijkheid. Andere manieren om anoniem gegevens te verzamelen, zoals bijvoorbeeld via een enquête, zijn ook denkbaar. Mede aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek zal worden beoordeeld of er behoefte is aan een permanente meldfaciliteit. De KNVB heeft voor het voetbal al een meldlijn operationeel.

Bruins Slot: Welke actie kunt u ondernemen op oudere meldingen van matchfixing en welke deskundigheid heeft het openbaar ministerie hiervoor?

Schippers: Als meldingen over matchfixing aanknopingspunten opleveren voor opsporingsonderzoek naar mogelijke wetsovertreding en die feiten zijn niet verjaard, dan kan het Openbaar Ministerie deze laten opsporen en eventueel vervolging instellen. Het OM beschikt over voldoende deskundigheid.

Bruins Slot: Wat vindt u van het feit dat een sportbond zoals de ATP van deze strafbare feiten geen aangifte doet en het intern oplost en hoe oordeelt u over de uitspraak van de heer Raemon Sluiter op Radio 1 op 28 november 2012 dat hij van mening is ‘dat tennis op dit moment niet schoon is’?

Schippers: Om matchfixing adequaat te kunnen opsporen en bestrijden is het van belang dat aanwijzingen of vermoedens van matchfixing zowel via de sportbond als via politie worden gemeld, dan kan het zowel worden aangepakt via het tuchtsysteem van de betrokken sportbond als via het strafrecht. Dit geldt ook voor de aanwijzingen of vermoedens die de heer Sluiter heeft.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant