Gaat de KNVB licentiecommissie tot of over de grens

Vissers Advocatuur Den Bosch, Kerkdriel en Amsterdam

De Licentiecommissie heeft te kennen gegeven dat zij met haar besluit om aan FC Twente een licentie toe te kennen, de grenzen van het licentiereglement van de KNVB heeft opgezocht. De Licentiecommissie stelt dat FC Twente, door het voldoen aan in het decemberbesluit gestelde voorwaarden, recht heeft op deelname aan betaald voetbal.

Mr. Lars Westhoff van Vissers advocatuur in ’s Hertogenbosch, stelt zich de vraag of de Licentiecommissie de grenzen van het Licentiereglement wellicht heeft overschreden.

Licentie

Indien een club aan de eisen voldoet die krachtens het Licentiereglement aan een licentiehouder worden gesteld, verstrekt de Licentiecommissie de aanvrager een licentie op basis van artikel 7 van het Licentiereglement. Deze aanvraag dient uiterlijk op 1 mei te worden ingediend. De licentie kan uitsluitend worden aangevraagd door een rechtspersoon die op sportieve gronden het recht heeft om te promoveren vanuit de sectie amateurvoetbal naar de sectie betaald voetbal.

Aanvraag

Gesteld dat FC Twente, zoals zij aangeeft, niet op de hoogte was van het intrekken van de licentie, dan heeft FC Twente niet voor 1 mei een aanvraag voor een licentie betaald voetbal ingediend omdat de club nog over een licentie beschikte. Daarbij komt dat licenties in beginsel voor onbepaalde tijd worden verleend en derhalve geen sprake is van een aanvraag van een verlenging van de licentie waaraan de beslissing kan worden opgehangen.

Sportieve gronden

Daarnaast blijft de eis staan dat, ook al zou FC Twente een licentie hebben aangevraagd, de aanvrager op sportieve gronden recht heeft op toegang tot het betaald voetbal vanuit het amateurvoetbal. De reglementen voorzien niet in een instroom van clubs vanuit een andere positie dan als amateurclub.

Uitsluitend voor amateurvoetbal

Nu FC Twente niet op basis van sportieve gronden recht heeft op een licentie betaald voetbal, kan de licentiecommissie ook niet op basis van het licentiereglement aan FC Twente een licentie verlenen voor het betaalde voetbal. Aan FC Twente had derhalve uitsluitend een licentie kunnen worden verleend voor het amateurvoetbal en heeft een amateurclub mogelijk de gelegenheid om een licentie betaald voetbal aan te vragen.

Beroep

Een beroep van FC Twente tegen het (uiteindelijke) besluit van de licentiecommissie kan derhalve tot gevolg hebben dat de Beroepscommissie van oordeel is dat zoals voornoemd aan FC Twente geen betaald voetbal licentie kan worden verleend.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.