Haaglandia en Rijswijk gebaat bij dialoog

In augustus 2015 weigerde de gemeente Rijswijk een aanvraag voor een exploitatievergunning en een Drank- en Horecawetvergunning ten behoeve van de sportkantine van vv Haaglandia toe te kennen. Daarop is de club naar de voorzieningenrechter gestapt met het verzoek om een voorlopige voorziening toe te kennen. Dit verzoek is toegewezen.

Ondanks de toewijzing besloot de gemeente Rijswijk, op het advies van het Landelijk Bureau Bibob, dat het bezwaar van Haaglandia ongegrond was en handhaafde de eerdere weigering.

Beroep ingesteld door Haaglandia

Tegen deze weigering is door Haaglandia een beroep ingesteld. De rechter heeft in deze beroepszaak de club in het gelijk gesteld. De rechtbank vindt dat gewicht dient te worden toegekend aan het feit dat de vergunningen zijn aangevraagd t.b.v. de exploitatie van een sportkantine en niet voor een op zichzelf staande horeca-onderneming. Ook is de rechtbank van oordeel dat de gemeente Rijswijk in haar belangenafweging onvoldoende het maatschappelijk belang heeft laten meewegen dat Haaglandia voor haar leden heeft.

Eerdere weigering moet worden vernietigd

De Rechtbank oordeelt dan ook dat de gemeente Rijswijk in redelijkheid bij afweging van de betrokken belangen, niet kon beslissen om de vergunningen ten behoeve van de sportkantine te weigeren. Hiermee is het hoger beroep van de voetbalclub gegrond en dient de eerdere weigering van de gemeente te worden vernietigd. Door deze uitspraak van de rechtbank wordt de club voor de tweede keer in het gelijk gesteld tegen een genomen beslissing van de gemeente Rijswijk.

Geen constructieve dialoog

Rijswijk en Haaglandia liggen al enige tijd op ramkoers en van een constructieve dialoog lijkt nauwelijks sprake. De gemeente zegde eerder al, bij monde van sportwethouder René van Hemert, de huur van de club op waardoor Haaglandia per 1 juli zonder complex verder dreigt te moeten of op zoek moet naar een andere accommodatie.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.