Juridische gevolgen coronauitbraak voor de sport

Als verhuurders niet kunnen leveren, is het als clubbestuur zinvol om ook naar de juridische gevolgen van de coronauitbraak te kijken.

Veel sportclubs krijgen steun van overheden, banken of fondsen zoals SWS. Maar als verhuurders niet kunnen leveren, is het zinvol om ook naar de juridische gevolgen van de coronauitbraak te kijken.

 

“De club moet de huur in beginsel gewoon betalen. Ook al kan een sportvereniging als gevolg van het coronavirus geen gebruik maken van het gehuurde.”

Lidmaatschap

SWS krijgt regelmatig de vraag of leden toch contributie moeten betalen nu sporten niet mogelijk is. Volgens Arthur van der Hoeff, voorzitter van de stichting voor Vereniging en Recht, gelden voor het lidmaatschap specifieke regels.

“Volgens de wet blijft een persoon lid van een vereniging totdat het lidmaatschap eindigt door bijvoorbeeld de dood, opzegging of royement. Opzegging van het lidmaatschap kan tegen het einde van het verenigingsjaar. Dit met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

De statuten kunnen anders bepalen maar dit komt in de praktijk weinig voor. Dat lijkt voor de meeste sportclubs dus geen groot risico te zijn”, aldus Van der Hoeff.

Huurovereenkomst

Sportclubs hebben meerdere contractuele relaties en vaak een een huurovereenkomst voor de accommodatie. “De wet voorziet echter niet in alle gevallen in een recht op verlaging van het afgesproken tarief. Of in opschorting van betalingsverplichtingen. Een club moet de huur in beginsel dus gewoon betalen. Ook al kan een club geen gebruik maken van het gehuurde.”

Volgens de wet kan een sportclub onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken op huurprijsvermindering. “Dit is mogelijk als er sprake is van een ‘gebrek’. Daaronder valt het niet kunnen gebruiken van het gehuurde”, aldus Van der Hoeff.

Een voorwaarde is dan wel dat het gebrek niet voor rekening van de huurder komt. En dat is nog maar de vraag in het geval van de coronacrisis. Vaak is in de algemene voorwaarden bepaald dat de verhuurder niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van een gebrek.”

Corona clausule

“Het is maar de vraag of corona als een overmachtssituatie te betitelen is”, stelt Werner Altenaar van Marxman Advocaten. Hij adviseert om bij het afsluiten van een nieuw contract in elk geval een ‘corona clausule’ op te nemen. Laat epi- en pandemieën opnemen in een overmachtsclausule. Het is ook van belang dat beide partijen nadenken over de gevolgen van endemieën.”

“Sportclubs kiezen vaak voor een billijke oplossing voor beide partijen”, stelt SWS-adviseur Jan Smulders. “Voor het behoud van relaties kan het verstandig zijn om elkaar niet juridisch op te zoeken.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.