Hoge raad: geen misbruik van recht jegens tennisclub

Hoge raad: er is geen sprake van misbruik van recht jegens een tennisclub

De Hoge Raad oordeelt dat de dienstverlening van een stichting jegens een tennisclub, geen vrijgestelde verhuur van een sportcomplex is. Ook is er geen sprake van schijnhandelingen of misbruik van recht.

Een tennisclub huurt voor 45,38 euro p/j een gemeentelijk complex. Omdat er renovatiekosten aankomen, wordt eind 2009, op instigatie van de gemeente, een stichting opgericht.

Geen btw teruggave

Vanaf 1 januari 2010 huurt een tennisclub het sportcomplex jaarlijks voor 40.000 ex 6% btw, van een stichting. Er werd afgesproken dat de stichting het complex ook aan derden mag verhuren. Maar de inspecteur weigert een teruggaaf van de btw over Q1 van 2010. Volgens de inspecteur is er namelijk sprake van misbruik van recht.

Geen misbruik van recht

Het Hof in Amsterdam oordeelt dat niet is gebleken dat de handelingen niet stroken met de werkelijke bedoeling van partijen. Ook is er volgens het Hof geen sprake van misbruik van recht. Het Hof stelt dat er een marktconforme huur wordt betaald, zodat er geen sprake is van belastingvoordeel.

Het Hof verwerpt ook de stelling van de inspecteur, dat er sprake is van de verhuur van een onroerende zaak. Maar volgens het Hof geeft de stichting gelegenheid tot sportbeoefening. en vernietigt daarom de btw-naheffingsaanslag. De staatssecretaris gaat tegen deze uitspraak in cassatie.

Voorzieningen, beheer en onderhoud

De Hoge Raad oordeelt dat de dienstverlening van de stichting aan de tennisclub niet is aan te merken als de vrijgestelde verhuur van een sportcomplex. De Hoge Raad overweegt daarbij dat de stichting voor de tennissport geschikte voorzieningen ter beschikking stelt aan de club en andere gebruikers. De stichting heeft ook het beheer en het onderhoud van deze voorzieningen voor haar rekening genomen.

Beroep ongegrond

De Hoge Raad wijst er verder op dat de stichting de bar in de kantine doet exploiteren. De stichting doet dus meer dan alleen het te beschikking stellen van banen, kleedkamers en kantine. De Hoge Raad is het eens met het Hof dat geen sprake is van misbruik van recht en verklaart het beroep ongegrond.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.