Sportpark, veilige thuishaven voor sportverenigingen (1)

Op 31 januari 2014 heeft de kortgedingrechter te Groningen vonnis gewezen in de zaak tussen de gemeente Groningen en voetbalvereniging Sportclub Gronitas. Het ontbreekt aan goede afspraken tussen beide partijen over het sportpark en de gebouwen. Wat is er aan de hand?

Is uw sportpark een veilige thuishaven voor uw sportvereniging?Onduidelijke afspraken
Zoals waarschijnlijk veel sportverenigingen is ook Gronitas op een sportpark gevestigd zonder duidelijke afspraken met de gemeente. De gemeente Groningen wil, als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen in de stad, het deel van het sportpark waarop Gronitas gevestigd is, herontwikkelen. FC Groningen wil daar zijn trainingsfaciliteiten vestigen.

Vertrek met verhuisvergoeding
De reactie van Gronitas was voorspelbaar. Wij zijn hier al sinds 1990 gevestigd en wij gaan hier niet weg. Ondanks minnelijke voorstellen van de gemeente is Gronitas niet verhuisd, met als gevolg de procedure bij voornoemde rechtbank. De uitkomst bij de rechtbank was dat Gronitas moet vertrekken met een verhuisvergoeding van de gemeente. De door Gronitas (recent) opgerichte gebouwen moeten worden ontruimd en zullen door de gemeente worden verbouwd of gesloopt.

Geen overeenkomst
De situatie van Gronitas is niet uniek. Veel sportverenigingen hebben met hun gemeente geen overeenkomst waarin duidelijk de rechten en plichten van beide partijen zijn vastgelegd. Vragen als van wie is de grond, van wie zijn de gebouwen die de sportvereniging heeft neergezet en wat als de gemeente ons hier weg wil hebben, worden niet of nauwelijks gesteld. Enerzijds begrijpelijk want het draait immers om de sport, anderzijds wordt er zonder sportpark niet gesport.

Niet de enige
Naar de inschatting van Vissers advocatuur is Gronitas echt niet de enige sportvereniging die zonder goede afspraken op een sportpark is gevestigd. Dat is de reden waarom de komende weken in een drieluik – waarvan dit deel 1 is – een aantal vragen zullen worden beantwoord met betrekking tot voornoemde situatie. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

  • Deel 2: Wie is de eigenaar van het sportpark en de opgerichte gebouwen?

Hierbij wordt ingegaan op de vraag wie de eigenaar van het sportpark is indien een sportvereniging gedurende tientallen jaren zijn zetel heeft op het sportpark, zonder dat daarover duidelijke afspraken met de gemeente zijn vastgelegd. Ook wordt ingaan op de stelling dat een gebouw wel van de sportvereniging moet zijn omdat de sportvereniging iedere steen van het gebouw zelf betaald heeft.

  • Deel 3: Kan de gemeente een sportvereniging dwingen om een sportpark te verlaten?

Met betrekking tot deze vraag wordt onder meer belicht of een vereniging gedwongen kan worden het terrein te verlaten. Ook zal aandacht worden besteed aan de vraag of de gemeente hiertoe een termijn in acht moet nemen en of een dergelijk gedwongen vertrek gepaard dient te gaan met een (schade)vergoeding.

Via dit drieluik wordt enige juridische achtergrondinformatie gegeven met betrekking tot de rechten en plichten van sportverenigingen, hun huisvesting en de gemeente. De uitkomsten zijn casuïstisch en in ieder geval apart afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Mocht u over deze materie, en vooruitlopend op de komende twee artikelen, al vragen hebben zoekt u dan even contact met ons kantoor.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.