Sportevenementorganisator niet ongevalsaansprakelijk

In 2012 nam een elfjarige jongen deel aan een, door sportevenementorganisator Combiwel georganiseerde, activiteit in een sporthal. De jongen maakte onder meer gebruik van de stormbaan ‘Mega Balls‘, is op de stormbaan gevallen en liep daarbij elleboogletsel op.

Sportevenementorganisator Combiwel Amsterdam niet ongevalsaansprakelijkBallen
De stormbaan bestaat uit een groot luchtkussen met daarop met lucht gevulde ballen en is aangesloten op een compressor. De bedoeling is dat een deelnemer aan de ene kant van het luchtkussen via het schuine deel naar boven loopt, van de ene bal naar de andere bal springt en aan de andere kant weer naar beneden loopt.

Elleboog
Wanneer een deelnemer van een van de ballen valt, komt hij terecht op het luchtkussen. Aan de zijkanten van de stormbaan zijn netten gespannen om te voorkomen dat een deelnemers die vallen, naast het luchtkussen belanden. Sportevenementorganisator Combiwel heeft de stormbaan gehuurd en werd door de ouders van de jongen aansprakelijk gesteld voor de letselschade aan zijn elleboog.

Risicoaansprakelijkheid
Combiwel heeft, voorafgaand aan het gebruik, met de medewerkers besproken hoe de stormbaan gebruikt moest worden en welke veiligheidsaspecten van belang waren. Deelnemers mochten niet rennen en moesten van bal naar bal springen. Aan het eind van de stormbaan stond een vrijwilliger om de deelnemers op te vangen en te voorkomen dat kinderen aan deze zijde de stormbaan op zouden lopen.

Stormbaan
De rechter achtte het risico om op een stormbaan ten val te komen, aanzienlijk. Een deelnemer valt echter altijd op het luchtkussen, zo ook de jongen die daarbij kennelijk ongelukkig op zijn elleboog terecht is gekomen. De rechtbank is van oordeel dat er voldoende toezicht en begeleiding aanwezig was bij de stormbaan om gevaarlijke situaties te voorkomen. Sportevenementorganisator Combiwel heeft voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen ter voorkoming of beperking van het risico van een ongeval.

Afgewezen
De rechtbank concludeert dat van onrechtmatig handelen van Combiwel jegens de jongen niet gebleken is. Combiwel is niet aansprakelijk voor de door de jongen ten gevolge van het ongeval geleden en nog te lijden schade en de vorderingen van de ouders zijn afgewezen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant