Regels, of het gebrek daaraan, in de zaak Van Gelder

Op 9 augustus werd Yuri van Gelder door NOC*NSF uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen 2016. In deze bijdrage gaan wij in op de regels rond deze uitsluiting en onthouden wij ons, bij gebrek aan kennis over de feitelijkheden, van inhoudelijke uitspraken over de zaak.

Hoewel niet bekend is wat de overtreding inhoudt, lijkt er op het eerste gezicht niets specifiek te zijn afgesproken over alcoholgebruik, dan dat een atleet zich redelijk moet gedragen.

Selectie en uitzending

Iedere sportbond heeft een verenigingsrechtelijke structuur op grond waarvan leden zijn aangesloten. Op haar beurt zijn de bonden lid, of maken deel uit van NOC*NSF die zorg draagt voor de kwalificatie, selectie en uitzending van de atleten voor de Olympische Spelen, op basis van de voorwaarden die worden gesteld door de internationale sportbonden en het IOC.

Overeenkomst

De atleet is lid van, of aangesloten bij, een sportbond wat nog geen lidmaatschap c.q. aansluiting tot stand brengt met NOC*NSF. Daarom sluit het NOC*NSF voor de uitzending overeenkomsten met de atleten, de “Overeenkomst Olympische spelen Rio 2016 topsporter.” Op basis hiervan worden aan de uitzending rechten en plichten verbonden, onder meer over dopinggebruik en medische en commerciële zaken.

Grondslag overtreding

Deze overeenkomst vormt de grondslag voor de rechten en plichten die een atleet aangaat, maar hierin dient ook de grondslag te zijn gegeven voor de overtreding van Van Gelder. Hoewel niet bekend is wat de overtreding inhoudt, kan worden aangenomen dat de regels op het eerste gezicht geen regels bevatten ten aanzien van alcoholgebruik, anders dan dat men zich als atleet redelijk moet gedragen. Daarnaar wordt verwezen in artikel 6 lid 4 van genoemde overeenkomst: “De Topsporter gedraagt zich zodanig als van een goed lid van TeamNL (Rio 2016) verwacht mag worden, zowel tijdens de sportbeoefening als daarbuiten en neemt daarbij onder meer maar niet uitsluitend het gestelde in de IOC Code of Ethics in acht.”

Onvoldoende en onduidelijke regels

Hoewel de juistheid van de opgelegde sanctie valt of staat met de ernst van de feiten, is evident dat de vermeldde (gedrags)regels onvoldoende duidelijk zijn om aan iedere vorm van alcoholgebruik, dergelijk zware gevolgen te verbinden. Zoals in elke overeenkomst tussen partijen moeten de niet toegestane gedragingen, inclusief de gevolgen, van te voren duidelijk en bekend zijn. Wanneer ieder alcoholgebruik verboden is, had dit in de overeenkomst of in de behorende gedragsregels vermeld moeten worden, inclusief het gevolg: uitsluiting. Dit geldt eveneens voor alle andere ongewenste gedragingen.

Gevolgen

De sanctie ‘uitsluiting’ is de zwaarste sanctie die kan worden opgelegd. De feiten en omstandigheden moeten een dergelijk sanctie rechtvaardigen. Van Gelder heeft mogelijkheden om deze sanctie aan te vechten, wat kan leiden tot een schadevergoedingsverplichting indien zou blijken dat NOC*NSF de sanctie te lichtvaardig heeft opgelegd.

Deze column is geschreven door mr Lars Westhoff, advocaat bij Vissers Advocatuur.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.