PSV maakte geen verboden onderscheid

Drie mannen afkomstig uit Bosnië-Herzegovina hadden kaarten gekocht voor een wedstrijd PSV tegen GNK Dinamo Zagreb. Deze wedstrijd kende een hoog veiligheidsrisico. Er waren aanwijzingen dat een groep aanhangers van Dinamo Zagreb kaarten zou hebben gekocht voor het thuisvak.

PSV N.V. maakte geen verboden onderscheidEr was eerder al sprake geweest van ernstige ongeregeldheden. Om die reden was voor deze wedstrijd een noodverordening van kracht.

Extra kaartcontroles
PSV trof extra veiligheidsmaatregelen, waaronder het invoeren van extra kaartcontroles in het PSV stadion. Verder mocht slechts één kaart per PSV Club Cardhouder worden gekocht. Op weg waren naar hun zitplaatsen werden de kaarten van de drie mannen uit Bosnië-Herzegovina nogmaals gecontroleerd. De toegang tot de wedstrijd werd hen ontzegd omdat zij kaarten hadden gekocht met Club Cards die niet van hen waren.

Eruit gepikt
Volgens de mannen zijn zij eruit gepikt vanwege hun uiterlijk en de taal die zij spraken. Zij voelen zij eveneens gediscrimineerd door de wijze waarop zij behandeld werden tijdens de extra kaartcontrole. Eén van hen diende hierover een klacht in bij PSV en later bij het College voor de Rechten van de Mens (CRM).

Oordeel College
Het CRM oordeelt dat PSV N.V. jegens de man geen verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van ras, bij de selectie voor een nadere kaartcontrole. Ook is niet gebleken dat PSV N.V. jegens hem onderscheid op grond van ras heeft gemaakt door de wijze waarop hij is bejegend tijdens deze controle.

PSV N.V. heeft jegens de man wel verboden onderscheid gemaakt op grond van ras door zijn discriminatieklacht onzorgvuldig te behandelen. PSV heeft de man een toelichting gegeven op de veiligheidsvoorschriften en de gang van zaken m.b.t. de kaartverkoop maar is niet ingegaan op de klacht van de man dat hij geselecteerd zou zijn vanwege zijn afkomst, uiterlijk en taal. Ook niet na herhaald verzoek.

Toelichting
Niet is komen vast te staan dat het uiterlijk van de man een reden was om zijn toegangskaart nogmaals te controleren. Selectie (mede) op basis van het spreken van een vreemde taal treft vooral personen van niet-Nederlandse afkomst. Daarom levert dit indirect onderscheid op grond van ras op. Indirect onderscheid is niet verboden als hiervoor een rechtvaardiging bestaat en daarvan was hier sprake. PSV moest voorkomen dat zich tijdens de wedstrijd ongeregeldheden voor zouden doen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.