Voorzieningen realiseren op een sportcomplex

Sportverenigingen huren hun grond met sportvelden, een clubhuis met kantines en kleedkamers vaak van de gemeente. Maar zodra de accommodatie of de voorzieningen niet meer voldoen en moeten worden vernieuwd, willen gemeenten niet altijd meer delen in de kosten voor nieuwe tribunes, douches of veldverlichting.

Sportverenigingen die nieuwe voorzieningen willen realiseren, moeten opletten dat zij een dergelijk project altijd goed en schriftelijk regelen, voordat de feitelijke werkzaamheden starten.

Misschien een open deur

Dit klinkt als een open deur maar in de praktijk wordt vaak vertrouwd op mondelinge afspraken en denkt men “dat komt later wel”. En dan gaat het vaak fout. In het geval van uitbreiding of herstel van de accommodatie kan er op de gemeente als verhuurder een herstelverplichting rusten en is deze verplicht te zorgen voor herstel.

Vraag altijd toestemming

De gemeente moet, ook zonder herstelverplichting, expliciet toestemming geven voor het realiseren van voorzieningen. Zonder toestemming vooraf starten kan worden gezien als een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst door de sportvereniging. Indien een gemeente geen (schriftelijke) toestemming verleent of niets van zich laat horen, kan de sportvereniging aan de rechter om een machtiging vragen.

Eigendom en onderhoud

Als daar vooraf geen afspraken over worden gemaakt, komt het onderhoud van de te realiseren faciliteiten voor rekening van de sportvereniging, omdat de gerealiseerde voorzieningen geen onderdeel uitmaken van het gehuurde. Deze onderhoudsverplichting staat los van de eigendom van de gerealiseerde faciliteiten.

Wegbreekrecht

Voorzieningen kunnen na controle aan de gemeente als grondeigenaar gaan toebehoren. De voorzieningen die op gemeentegrond gebouwd worden, gaan dan deel uitmaken van die grond. Hoewel voor zelf aangebrachte voorzieningen, bij beëindiging van de huur, een ‘wegbreekrecht’ voor huurders bestaat, kan dit recht bij onroerende zaken praktisch niet worden uitgeoefend. Om te voorkomen dat voorzieningen definitief aan de gemeente gaan toebehoren, moet via een notaris een recht van opstal worden gevestigd.

Onderhandeling over de huurovereenkomst

Als de huurovereenkomst eindigt, is het de vraag of de voorzieningen aan de gemeente gaan toebehoren, er een vergoeding moet worden voldaan of dat de faciliteiten moeten worden verwijderd. Als deze faciliteiten uiteindelijk aan de gemeente gaan toebehoren, dan kan opnieuw worden onderhandeld over de inhoud van de huurovereenkomst zoals over de duur, de huurprijs en huurprijsstijgingen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.