Liverpool FC buitenspel door de FIFA straf Suarez?

Op 25 juni jongstleden bevestigt de FIFA, dat zij een tuchtrechtelijke procedure is gestart naar aanleiding van de gedragingen van Luis Suarez tijdens de wedstrijd Italië – Uruguay van 24 juni. Op 26 juni maakt de Disciplinary Committee (Tuchtcommissie) van de federatie haar oordeel via een persbericht bekend. Deze straf van Suarez betekent een zware slag voor zijn club, Liverpool FC.

Staat Liverpool FC buitenspel na het uitdelen van de straf aan Luis Suarez door de FIFA?De straf voor Suarez:

 • Uitsluiting van negen (9) officiële wedstrijden, waarvan de wedstrijd Colombia – Uruguay op 28 juni de eerste is;
 • Verbod om gedurende (4) maanden deel te nemen aan iedere voetbal gerelateerde activiteit;
 • Een stadionverbod gedurende vier (4) maanden;
 • Een boete van 100.000 Zwitsers Franken, omgerekend zo’n 80.000 euro.

Maar welke redenen vormden de grondslag van de straf en welke beroepsmogelijkheden staan er open voor de betrokken partijen?

Grondslag
Aan de straf die de Disciplinary Committee aan Suarez oplegt, ligt de overtreding van de artikelen 48, eerste lid, onder d, en 57 van de Disciplinary Code ten grondslag. Hem wordt misdraging tegen, c.q. het aanvallen van een medespeler en onsportief gedrag c.q. handelen in strijd met het beginsel van Fair Play verweten. Overeenkomstig de Disciplinary Code kunnen aan een persoon de volgende sancties worden opgelegd:

 • Waarschuwing;
 • Berisping;
 • Boete;
 • Afpakken van prijzen;
 • Schorsing;
 • Verbod om in de kleedkamer of op de bank voor wisselspelers aanwezig te zijn;
 • Verbod een stadion te betreden;
 • Verbod om aan iedere voetbal gerelateerde activiteit deel te nemen.

Geen maximale straf
In de artikelen is geen maximale straf opgenomen of wordt een kader gegeven waarbinnen de straf moet worden opgelegd.
 Of de straf in verhouding staat tot de overtreding, zal de gemoederen waarschijnlijk nog lang bezig houden. Nu de Disciplinary Committee haar overwegingen nog niet heeft gepubliceerd, lijkt het gepast om terughoudend te zijn in een oordeel over de strafmaat. In dit artikel wordt daarom geen oordeel gegeven maar uitsluitend verwezen naar sportcoryfeeën die daarover al hun mening hebben geventileerd.

Beroepsmogelijkheden
De voetbalbond van Uruguay heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de straf. Ook Liverpool FC – de huidige werkgever van Suarez – overweegt juridische stappen. Blijkens de Disciplinary Code is het echter alleen mogelijk voor partijen die ‘betrokken zijn in de eerste procedure’, en met een rechtens te beschermen belang – lees Suarez – om in beroep te gaan tegen de straf.

Aanleveren beroepsgronden
De voetbalbond van Uruguay kan van de betrokken speler beroep aantekenen bij de Appeal Committee. De partijen die in beroep wensen te gaan dienen dit binnen drie dagen (na 26 juni) kenbaar te maken, waarna deze partijen nog zeven dagen de tijd hebben om de beroepsgronden aan te leveren. Het instellen van beroep schorst de straf niet. Suarez wordt door het instellen van het beroep dus niet speelgerechtigd.

Schade Liverpool FC
Voor Liverpool FC lijkt er geen beroepsmogelijkheid te zijn omdat de club niet betrokken is in de procedure bij de Disciplinary Committee en omdat Liverpool FC geen nationale voetbalbond is. Hoewel de club nadrukkelijk schade wordt toegebracht, lijkt zij niets tegen de opgelegde sanctie te kunnen doen. Tegen de beslissing die de Appeal Committee neemt, staat nog beroep open bij het CAS (Court of Arbitration for Sport) in Lausanne, het hoogste college binnen de sport. Aldaar heeft Suarez de mogelijkheid de uitvoering van het besluit te doen schorsen. Het lijkt daarom zaak om zo snel mogelijk bij het CAS te geraken maar daarvoor dient eerst de gehele procedure bij de FIFA doorlopen te worden.

Geen beperkingen
In tegenstelling tot het beroep bij de Appeal Committee, werpen de FIFA reglementen en de reglementen van het CAS geen beperkingen op ten aanzien van de bevoegdheid om beroep aan te tekenen bij het CAS. Dit kan betekenen dat het niet is uitgesloten dat Liverpool FC zich hier in de strijd mengt. Het ligt het echter meer voor de hand dat uitsluitend de al betrokken partijen bij het CAS in beroep gaan.

Liverpool FC lijkt buitenspel te worden gezet in de sportrechtelijke procedure van de FIFA. De sanctie treft de club hard want Suarez zal 14 wedstrijden van Liverpool FC moeten gaan missen. Het is maar de vraag of Liverpool FC zich hier zomaar bij zal neerleggen.
Wordt derhalve vervolgd…

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant