Huurschuld deed vv Haaglandia Rijswijk de das om

De rechtbank in Den Haag heeft vv Haaglandia opgedragen haar voetbalvelden te ontruimen. Rijswijk had de huurovereenkomst met de club opgezegd vanwege een hoog opgelopen huurschuld. Dat deed de club niet dus heeft Rijswijk de rechter gevraagd om Haaglandia te gebieden de voetbalvelden te ontruimen. Rechtennieuws bericht.

Haaglandia heeft in deze juridische procedure aangegeven dat Rijswijk de opzegging niet rechtsgeldig was omdat de club hierover geen aangetekende brief van de gemeente Rijswijk heeft ontvangen.

Aanzienlijke huurschuld

De rechter oordeelde echter dat Haaglandia er zelf voor heeft gekozen om de door Rijswijk gestuurde, aangetekende brief niet op het postkantoor af te halen en dat vv Haaglandia er van op de hoogte was dat de afgelopen jaren een aanzienlijke huurschuld is opgebouwd en deze niet naar behoren heeft afgelost zoals afgesproken.

Zwaarwegend belang

De gemeente heeft een zwaarwegend belang bij de huuropzegging. Het maatschappelijk belang bij het voortbestaan van de voetbalvereniging en de verantwoordelijkheid van de gemeente Rijswijk dat er gesport kan worden, wegen niet zo zwaar dat de huurovereenkomst niet beëindigd had mogen worden.

Geen toezegging

Haaglandia stelde dat zij uit gedragingen van de gemeente meende te mogen opmaken dat er voor het voetbalseizoen 2016/2017 alsnog een huurovereenkomst gesloten zou worden en daarom de voetbalvelden niet hoefde te ontruimen. De rechter gaat daarin niet mee. Er zijn weliswaar gesprekken gevoerd door Rijswijk en vv Haaglandia maar de gemeente heeft niet toegezegd dat er een nieuwe huurovereenkomst gesloten kon worden.

Oplopen huurschuld voorkomen

De rechter is van oordeel dat de gemeente een spoedeisend belang heeft bij de vordering tot ontruiming, om het verder oplopen van de schuld te voorkomen en om de voetbalvelden op andere wijze te kunnen gebruiken. De ontruimingstermijn wordt gesteld op drie dagen nadat het vonnis aan vv Haaglandia is betekend. Aan de veroordeling is een dwangsom verbonden van 500 euro per dag tot een maximum van 10.000 euro.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.