Gebrekkige motivatie bestraffing excessen door KNVB

Diverse incidenten op het voetbalveld hebben ervoor gezorgd dat er (terecht) veel aandacht is voor de aanpak van geweld rond het voetbalveld. Reden waarom de KNVB deze incidenten streng tuchtrechtelijk aanpakt. Het lijkt er echter op dat daarbij regelmatig sprake is van gebrekkige motivatie.

Geweld rond het voetbalveld worden door de KNVB streng tuchtrechtelijk aanpakt. Het lijkt er op dat daarbij regelmatig sprake is van gebrekkige motivatie door de KNVB.Waarheidsvinding
De procedures zijn doorgaans kort en niet altijd duidelijk. Voetbalclubs blijken niet altijd in staat om zich voldoende voor te bereiden en de uitspraken zijn vaak onvoldoende onderbouwd. Dat is niet goed voor de waarheidsvinding. Deze kritiek werd onlangs nog geuit voor de Rechtbank Midden Nederland in de zaken van SV Huizen en VV Bennekom.

Kort geding
Na schermutselingen door spelers van deze clubs is (uiteindelijk) door de Beroepscommissie van de KNVB een straf opgelegd waarbij 5 winstpunten in mindering werden gebracht, het mannenteam zaterdag 1 voorwaardelijk uit de competitie werd genomen en 200 euro boete moest worden betaald. Hiertegen en vanwege een gebrekkige motivatie, zijn beide clubs succesvol in kort geding opgekomen.

Excessief
De kortgedingrechter heeft aangegeven dat de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep niet hebben gemotiveerd waarom bepaalde handelingen (een klap) moeten worden gekwalificeerd als excessief. De commissies geven aan dat er met het geven van een klap sprake is van buitensporig fysiek geweld en dus een exces terwijl de reglementen een onderscheid maken tussen overtredingen en excessieve overtredingen die verschillend worden bestraft.

Motiveren
Voor excessieve overtreding moet volgens de reglementen sprake zijn van buitensporig gewelddadig handelen. Daarbij wordt als voorbeeld gegeven een vuistslag, stomp, kopstoot, elleboogstoot of kniestoot. Hoewel deze opsomming niet limitatief is, kan niet worden gesteld dat een klap in deze categorie valt. Naar het oordeel van de kortgedingrechter is hier sprake van gebrekkige motivatie door de commissies.

Beslissingen geschorst
Nu de KNVB nalaat dit nader te motiveren en derhalve een deugdelijke motivering ontbreekt, oordeelt de kortgedingrechter dat de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep in redelijkheid niet tot de gegeven uitspraken zouden hebben mogen komen. De kortgedingrechter schorst daarom de beslissingen van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep.

Behoorlijke procedure
Vissers advocatuur vertegenwoordigt regelmatig sportclubs en spelers die tuchtrechtelijk door de KNVB worden aangesproken. Regelmatig blijkt dat er sprake is van gebrekkige motivatie van een uitspraak. Er dient zeker stevig te worden opgetreden tegen zaken die niet op of rond een voetbalveld plaats horen te vinden. Het gevaar is dat de rechten van de daders aanzienlijk geschonden worden en dat daarmee foutieve uitspraken tot stand komen, op basis waarvan niet zelden aanzienlijke straffen worden opgelegd.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.