Eigenaar van uw sportcomplex of accommodatiegebruiker

Deel 2 van het drieluik over de juridische situaties rond sportparken betreft vragen over het juridische eigendom. Immers, vinden dat uw sportvereniging eigenaar van iets is omdat de vereniging dat (bijvoorbeeld de kleedkamerbouw) heeft bekostigd, blijkt juridisch anders te kunnen liggen.

Juridisch sportloket van Vissers Advocatuur - Eigenaar van uw sportcomplex of accommodatiegebruikerHet sportpark
Zoals in deel 1 aangegeven, komt het met enige regelmaat voor dat de gemeente en de sportvereniging afspraken omtrent het gebruik van sportparken niet nauwkeurig vastleggen. Vaak is een sportvereniging al tientallen jaren op een sportpark gevestigd waardoor iedereen die locatie, wellicht ten onrechte, is gaan beschouwen als verenigingseigendom.

Geven of in gebruik geven
Indien er geen notariële akte kan worden overlegd en het eigendomsrecht niet in de registers is ingeschreven, kan een sportvereniging voor de Rechter niet hardmaken dat de vereniging het eigendom over het sportpark (de grond) heeft verkregen. Een notariële akte is een wettelijke vereiste voor overdracht van grond. Dus het ‘geven’ van een stuk grond zonder nadere juridisch toelichting, zal veelal worden aangemerkt als het ‘in gebruik geven’ en niet als eigendomsoverdracht.

Verjaring
De Wet biedt echter de mogelijkheid om middels verjaring een eigendomsrecht te verkrijgen. Voor verjaring dient de sportvereniging het stuk grond een aantal jaar (20) in bezit te hebben. Het verweer voor de Rechter door SC Gronitas liep hierop stuk. De voetbalclub heeft bij haar intrek op het sportpark de grond namelijk in gebruik gekregen en is de grond nooit gaan bezitten.

De gemeente Groningen, die eigenaar van de grond is, heeft zonder nadere (juridische) toelichting het stuk grond aan de club in gebruik gegeven. Er bleek nergens uit dat het stuk grond aan de vereniging is overgedragen of dat SC Gronitas de grond van de gemeente in bezit kreeg. SC Gronitas is het stuk grond gaan houden zodat de theorie van verjaring niet op ging. Hoewel SC Gronitas al lang beschikte over de grond is zij dus nimmer eigenaar geworden.

Gebouwen
Met betrekking tot de gebouwen is de gedachte doorgaans dat een club de eigenaar is van de gebouwen die door, en op kosten van, de club zijn opgericht. Die moeten wel van de club zijn ‘want de club is degene die voor de stenen en de bouwvakkers heeft betaald’. Ook daarin ging de Rechter in het geval van SC Gronitas niet mee. De Wet kent namelijk de regel dat gebouwen door ‘natrekking’ eigendom worden van de eigenaar van de grond. Oftewel, wat SC Gronitas ook heeft gebouwd, hoeveel geld, bloed, zweet en tranen dat ook gekost heeft, de gemeente Groningen is vanaf het moment dat een gebouw is neergezet, direct eigenaar van het gebouwde.

Recht van opstal
Hiervoor was destijds overigens een oplossing te bedenken geweest, want SC Gronitas had een zogenaamd ‘recht van opstal’ kunnen vestigen. Dit is een recht om in, boven of op een onroerende zaak (zoals grond) een werk (gebouw of beplanting) in eigendom te hebben. Hierdoor had voorkomen kunnen worden dat de gebouwen eigendom zouden worden van de gemeente.

Conclusie
Sportverenigingen moeten zich terdege realiseren hoe hun feitelijke situatie zich vertaalt naar de juridische praktijk. Uit het voorgaande moge blijken dat uw sportvereniging met een prachtige accommodatie, in juridische zin helemaal geen eigenaar van een complex hoeft te zijn. Wilt u er zeker van zijn dat uw vereniging niet een vergelijkbaar risico loopt, schroomt u dan niet om dit professioneel te laten beoordelen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant