Tuchtzaken gebaat bij een onafhankelijke tuchtcommissie

Evenals ons staatsbestel, kent ook het verenigingsrecht een trias politica om verschillende organen met ieder hun eigen taken en bevoegdheden, elkaar te laten controleren. Twee van deze organen zijn de uitvoerende en de rechtsprekende macht, ook voor tuchtzaken. Deze trias politica vormt een basisprincipe van het democratische model. 

Bij verenigingen zijn deze organen het bestuur en de tuchtcommissie, bij gebreke waarvan de ALV optreedt als rechtsprekende macht. Inmenging in elkaars taken komt vaker voor dan gewenst.

Wie gaan er over tuchtzaken?

Ter illustratie van ongewenste inmenging bij tuchtzaken, nemen wij als voorbeeld UCI-voorzitter Brian Cookson in de zaak van wielrenster Femke van den Driessche. Cookson liet zich ontvallen dat Van den Driessche (verdacht van mechanische fraude) niet in aanmerking zou komen voor de minimale uitsluiting van zes maanden. Maar niet hij, maar een onafhankelijke tuchtcommissie gaat daarover.

Hoe zit dat bij uw vereniging?

De wetgever heeft in het verenigingsrecht geen aparte bevoegdheidstoekenning opgenomen voor de rechtsprekende macht. Algemeen wordt aanvaardt dat het opleggen van sancties in tuchtzaken aan het verenigingsbestuur toekomt. Maar met regelmaat blijkt dat het opleggen van een sanctie te wensen over laat en dat vanwege persoonlijke betrokkenheid van bestuurders, onvoldoende zorgvuldigheid in acht is genomen.

Onbewust toch belangenverstrengeling

Bestuurders zijn als uitvoerende macht betrokken bij de dagelijkse praktijk van de club en blijken hun belangen vaak niet los te kunnen laten bij de totstandkoming van een beslissing in een tuchtzaak. Dat gebeurt in de meeste gevallen onbewust, maar altijd met een slecht gemotiveerde en gebrekkig tot stand gekomen sanctie als gevolg, rijp voor vernietiging door een rechtbank of arbitragecommissie.

Tuchtzaken beter via een tuchtcommissie

Het opzetten van een tuchtcommissie voor uw vereniging (of samen met andere verenigingen) zorgt ervoor dat tuchtrechtelijke beginselen beter worden nageleefd en beslissingen via een speciaal orgaan worden genomen. Daardoor worden vooraf veel problemen voorkomen. Indien uw vereniging over zo’n tuchtcommissie beschikt, onthoudt u zich als bestuurder dan van inhoudelijke uitspraken.

Maar even goed opletten

Aan het oprichten van een tuchtcommissie zitten verenigingsrechtelijk enige haken en ogen. Zo is een tuchtcommissie niet bevoegd om sancties op te leggen wanneer de statuten deze bevoegdheid niet aan de tuchtcommissie toekennen. Laat u daarover goed adviseren.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.