Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of niet?

Hoe dien je om te gaan met elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten? Volgens de wetgever wordt een werknemer, kort gezegd, of na drie arbeidsovereenkomsten of opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (minimaal 36 maanden), geacht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te krijgen.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of niet?In de sport wordt steeds gezocht naar oplossingen om sporters zoals wielrenners, voetballers en hockeyers geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hoeven geven.

Aansluiting bij de voetballerij
Een eerste geruchtmakende voorbeeld betreft een uitspraak van de Kantonrechter te Utrecht. Hoewel de wielrenner in kwestie een contract voor onbepaalde tijd zou hebben, besloot de Kantonrechter om de wielrenner, ten behoeve van de ontbinding, geen vergoeding toe te kennen. De Kantonrechter zocht aansluiting bij de voetballerij omdat voor voetballers nimmer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Geen arbeidsovereenkomst
Dit omdat de voetballerij een wettelijke uitzonderingsmogelijkheid kent. De wetgever geeft de mogelijkheid om, ten behoeve van het ontstaan van een contract voor onbepaalde tijd, af te wijken per cao. Voor de wielrenner is echter geen cao van toepassing. Hierdoor is de aansluiting met de voetballerij moeilijk te begrijpen. De Kantonrechter geeft aan dat hij van mening is, dat de wielrenner geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gekregen.

Rasmussen
In een andere zaak neemt de Rechtbank Utrecht wel aan dat door de keten van arbeidsovereenkomsten een contact voor onbepaalde tijd is ontstaan. Dit was in de zaak Rasmussen vs. Rabo Wielerploegen. De twee uitspraken staan niet bepaald op een lijn. Zoals eerder aangegeven heeft ‘de voetballerij’ haar zaakjes goed op orde. In het voetbal zijn er cao’s afgesloten die contracten voor onbepaalde tijd moeten voorkomen.

Kantonrechter Utrecht
Dat is ook het geval voor scheidsrechters waarvoor de cao (assistent)scheidsrechters is opgesteld. Onlangs vond de Kantonrechter (wederom te Utrecht) echter dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was ontstaan tussen de scheidsrechter en de KNVB. En dat ondanks de cao en de daarin opgenomen bepaling dat geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand komt.

Conditietest
De reden dat de KNVB van de scheidsrechter af wilde, was dat hij gedurende een bepaalde tijd geen wedstrijden meer floot en hij niet slaagde voor de conditietest waardoor het contract voor bepaalde tijd niet zou worden verlengd. De scheidsrechter verzette zich hiertegen en met succes. De Rechter nam aan dat het in strijd is met de Europese regelgeving en in strijd met ‘goed werkgeverschap’ om het ontstaan van een contract voor onbepaalde tijd uit te zonderen.

Genot
Het is immers, volgens zowel de Europese richtlijn als het goed werkgeverschap, niet toegestaan om zonder deugdelijke rechtvaardiging, scheidsrechters gedurende vele jaren hun werk te laten verrichten op basis van contracten van bepaalde tijd (in casu in totaal 17 jaar). Het recht op ‘het genot van een vaste dienstbetrekking’ is volgens het Europese Hof van Justitie een essentieel onderdeel van de werknemersbescherming.

Niet zonder meer afwijken
De essentie is aldus dat van de keten van arbeidsovereenkomsten kan worden afgeweken, echter niet zonder enige beperking. De keten van arbeidsovereenkomst blijft, hoe ogenschijnlijk simpel, een groot struikelblok in de sport. In casu behield de scheidsrechter zijn arbeidsovereenkomst en had volgens de Rechter recht op een nieuwe conditietest alsook op doorbetaling van zijn salaris.

Gevolgen
Let goed op wat U afspreekt en wees u bewust van de gevolgen. En kunt u deze gevolgen niet geheel overzien door een tekort aan juridische kennis, laat u dan informeren door een juridisch deskundige. Mocht u vragen hebben of advies wensen naar aanleiding van het voorgaande, schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.