30 procent regeling voor buitenlandse sporters

Begin november heeft het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch zich uitgesproken over de vraag of een Belgische profvoetballer die voor een Nederlandse Eredivisie club werkt, recht heeft op toepassing van de zogenaamde 30 procent regeling.

30 procent regeling gunstig voor buitenlandse sportersWerknemersbeloning
Deze regeling is een belastingvrije vergoeding die onder voorwaarden door de werkgever aan de buitenlandse werknemer mag worden verstrekt en bedoeld om de extra kosten op te vangen die het werken in het buitenland met zich meebrengt. Vaak wordt de regeling gezien en gebruikt als een ‘extra werknemersbeloning’. De werkgever kan immers zonder onderbouwing 30 procent van het loon belastingvrij verstrekken.

De 30 procent regeling
De 30 procent regeling houdt in dat de werkgever aan een werknemer, zonder nadere onderbouwing, maximaal 30 procent van het loon (inclusief de vergoeding) als onbelaste vergoeding of 30/70 van het loon (exclusief de vergoeding), kan betalen voor ‘extraterritoriale kosten’ (kosten om als buitenlander in Nederland werkzaam te zijn). Zou een werknemer 40.000 euro verdienen (exclusief vergoeding), dan is sprake van een een belastingvoordeel van 17.143 euro.

Wijzigingen
De voorwaarden waaraan werknemer en werkgever moeten voldoen zijn op 1 januari 2012 en op 1 januari 2013 gewijzigd. Om van de regeling gebruik te kunnen maken, geldt thans het volgende:

  • De werknemer is in dienst bij de werkgever
  • De werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid
  • De werknemer voldoet aan de definitie van ingekomen werknemer

Een ingekomen werknemer is iemand die gedurende de 24 maanden voorafgaand aan de eerste werkdag in Nederland, meer dan 16 maanden op meer dan 150 kilometer afstand van de Nederlandse grens heeft gewoond.

Beschikking
Indien aan deze voorwaarden is voldaan geeft de belastingdienst op verzoek van de werkgever, een beschikking af waaruit blijkt dat de 30 procent regeling mag worden toegepast. De looptijd van zo’n beschikking is maximaal 8 jaar. Gedurende deze looptijd dient aan alle voorwaarden blijvend te worden voldaan. Bij wisseling van werkgever is het mogelijk de 30 procent regeling te behouden.

Inkomensnorm
Voor de norm van de specifieke deskundigheid geldt een inkomensnorm. Indien de werknemer een belastbaar jaarloon heeft van minimaal 35.770 euro (exclusief onbelaste vergoedingen) voldoet hij aan deze deskundigheidsnorm. Daarbij vindt de beoordeling plaats aan de hand van het opleidingsniveau van de werknemer, de relevante werkervaring en de verhouding tussen het beloningsniveau van het land van herkomst en Nederland.

Relevante ervaring
Aan het Gerechtshof werd de vraag voorgelegd in hoeverre een jonge Belgische voetballer voldoet aan de deskundigheidseis en daarmee aan de gestelde eisen voor de 30 procent regeling. Voor de beoordeling van die vraag is de, voor de functie relevante ervaring, van belang. Uitsluitend talent hebben is onvoldoende.

Relevante ervaring kan volgens het Hof uitsluitend worden opgedaan door training en het veel op hoog niveau spelen van wedstrijden. Talent kan in combinatie met de ervaring uitgroeien tot specifieke deskundigheid. Daarvan was hier volgens het Hof geen sprake omdat de speler in België slechts een enkele keer op het hoogste niveau was uitgekomen.

Meer inkomen
Voor Nederlandse sportclubs (met name voetbalclubs) is het zeer interessant om te bekijken of de door hen in dienst te nemen speler, in aanmerking komt voor deze 30 procent regeling. Door gebruikmaking van deze regeling kan aan de speler meer inkomen geboden worden zonder daarvoor meer geld te moeten aanwenden.

Mocht uw sportvereniging naar aanleiding van het bovenstaande meer informatie wensen, hulp bij het aanvragen van een 30 procent beschikking, of een negatieve beschikking wensen aan te vechten, schroomt u dan niet om even contact met ons op te nemen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant