Amokmakers in Breda mogelijk collectief geweerd

Amokmakers in de gemeente Breda worden binnenkort mogelijk per sport collectief geweerd

Er komen meer mogelijkheden om amokmakers die zich in Breda op een sportcomplex herhaaldelijk misdragen, de toegang te ontzeggen tot alle accommodaties van een bepaalde sport.

 

Zo’n maatregel bestaat in Breda ook al voor de horeca en winkels. De gemeente gaat sportclubs helpen om collectieve aanpak van amokmakers tot stand te brengen.

Hulp van de gemeente

Daarvoor gaat Breda de clubs helpen met het aanpassingen van statuten. Zo’n aanpassing is namelijk nodig voor een algemeen toegangsverbod. Dit schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad. Begijn 2016 was ongewenst ouderlijk gedrag al eens reden voor overleg tussen 12 voetbalclubs in Breda.

Begin 2017 verzocht de gemeenteraad om onderzoek van de (extra) maatregelen om agressie op en rond de sportvelden te bestrijden. De raad wilde met name weten of amokmakers harder aangepakt kunnen worden, bijvoorbeeld door het opleggen van een accommodatieverbod. Het college wijst er in de brief op dat in principe al mogelijk is.

Onder voorwaarden

En club kan nu al mensen weigeren die zich (hebben ) misdragen maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. De betreffende persoon moet bijvoorbeeld een waarschuwing hebben gehad en hij/zij moet van de maatregel schriftelijk op de hoogte zijn gebracht.

Ook de eigenaar van de accommodatie (vaak is dat de gemeente) kan een gebiedsverbod instellen. Dat zou Breda kunnen doen als een vereniging zo’n verbod zelf niet zou willen instellen.

Sportbond

Wanneer er op een complex activiteiten zijn o.l.v. een sportbond, dan kan die bond ook ingrijpen. Zo is het mogelijk leden te schorsen maar bij wangedrag van club kan ook een heel team uit de competitie worden gehaald.

Bij het opleggen van toegangsverbod voor alle complexen van een bepaalde sport, kan de burgemeester een rol spelen. Als bijvoorbeeld de juridische mogelijkheden van een club niet afdoende blijken, kan de burgemeester een gebiedsverbod opleggen. En als iemand op een complex betrokken is bij een strafbaar feit, dan zou ook de officier van justitie zo’n verbod kunnen uitvaardigen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.