Privacywet door overheden en bedrijven onderschat

Veel overheden, bedrijven maar ook sportverenigingen onderschatten de gevolgen van de nieuwe AVG privacywet

Veel organisaties zeggen nog niet klaar te zijn voor de nieuwe Europese privacywet (AVG). Accountants- en adviesfirma PwC onderzocht 385 middel(grote) organisaties. Het blijkt dat slechts 42% van hen verwacht op tijd klaar te zijn voor de strengere regels.

 

Circa 42% van de bedrijven en organisaties in Nederland lijkt niet klaar te zijn voor de nieuwe AVG van 25 mei as. PwC heeft niet onderzocht of sportclubs er veel beter voor staan. 

Zeggenschap persoonsgegevens

“Dit percentage ligt zelfs lager dan een jaar geleden. Toen had 52% van de organisaties nog geen helder beeld van de impact van de EU-verordening”, zo stelt PwC.

De nieuwe Europese regels, voluit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), gaan op 25 mei as. in. Deze nieuwe privacywet is strenger dan de huidige wet bescherming persoonsgegevens. Hij geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens.

Gegevens en zoekgedrag

Overheden, bedrijven maar ook sportverenigingen verwerken gegevens die te herleiden zijn tot personen. Dat kunnen medische gegevens zijn, maar ook financiële gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet.

Onder de nieuwe AVG mogen mensen hun gegevens inzien, laten wijzigen of zelfs volledig laten wissen. En als mensen er met een organisatie niet uitkomen, dan kunnen zij altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Oude privacywet

PwC noemt het overigens opvallend dat veel organisaties ook niet aan de oude privacywet voldeden. “Zo houdt bijvoorbeeld slechts de helft van de respondenten een overzicht bij van datalekken die zijn opgetreden. En dat terwijl het al sinds 2016 verplicht is om deze bij te houden.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.