Nieuwe AVG is door de Tweede Kamer aangenomen

De nieuwe AVG is door de Tweede Kamer aangenomen

De uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (de nieuwe AVG) is op 13 maart jl. door de Tweede Kamer aangenomen. Deze AVG, die op 25 mei ingaat, bevat de regels voor de uitvoering van de verordening gegevensbescherming.

Het wetsvoorstel voor de AVG werd al op 12 december 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Naar aanleiding van een aantal vragen van Kamerleden is het voorstel twee keer gewijzigd.

Nieuwe AVG vervangt de Wbp

Zo is de wet op onderdelen aangescherpt en zijn de bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijkt. De nieuwe AVG zal de huidige privacywet Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaan vervangen.

Voorstel naar de Eerste Kamer

De AVG moet de bescherming van persoonsgegevens in de Europese lidstaten op elkaar afstemmen. Nu het wetsvoorstel dus door de Tweede Kamer is aangenomen, zal de Eerste Kamer nog haar goedkeuring moeten verlenen. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid, vindt op 3 april as. plaats.

Eerste jaren voorlichting en bijsturing

De Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, gaf in het debat al aan dat de AP de komende jaren vooral zal inzetten op voorlichting en sturing. De AP zal in het eerste jaar nog niet onmiddellijk naar het zwaarste middel grijpen. Tenzij er natuurlijk duidelijk sprake is van opzet of ernstige misstanden.

Digitale regelhulp

Ook lanceert de AP een digitale regelhulp waarmee organisaties kunnen controleren of zij zijn voorbereid op de AVG. Om ook sportwerkgevers voor te bereiden op de nieuwe AVG, organiseerde de WOS onlangs al enkele praktische werksessies waarin deelnemers op weg werden geholpen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.