Boetebeleid Autoriteit Persoonsgegevens gepubliceerd

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft haar boetebeleid aangepast en stelt dat de hoogte van een boete o.m. afhankelijk is van de overtreding, de ernst, omvang en de duur ervan.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onlangs het boetebeleid aangepast om meer duidelijkheid te scheppen. De hoogte van de boete is o.m. afhankelijk van het type overtreding en de ernst, omvang en duur ervan.

Bij de beoordeling van een overtreding is het belangrijk of er sprake is van opzet of herhaling. De AP heeft mede daarom de boetes die kunnen worden opgelegd, in categorieën ingedeeld.

Misbruik tegengaan

De AP wil met dit boetebeleid inzicht geven in de factoren die de hoogte van een boete bepalen. De AP kan in individuele gevallen flexibel optreden en maatwerk leveren. Sportclubs en andere organisaties moeten kunnen aantonen dat zij hebben gedaan wat nodig is om misbruik van hun persoonsgegevens tegen te gaan.

Beleidsregels

De AP heeft de beleidsregels m.b.t. de hoogte van de boetes vastgesteld. Hierin wordt verstaan onder:
1 de Autoriteit Persoonsgegevens: de Autoriteit Persoonsgegevens van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming;
2 basisboete: het bedrag dat de basis vormt voor het bepalen van de hoogte van een op te leggen boete;
3 betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft zoals bedoeld in de AVG;
4 recidive: hiervan is sprake als ten tijde van het begaan van de overtreding, nog geen vijf jaren zijn verstreken sedert het opleggen van een boete door de AP.

Indeling en bandbreedtes

De AP houdt voor de basisboete voor overtredingen de volgende bandbreedtes aan:

a Categorie 1 basisboete 100.000 euro
b Categorie 2 basisboete 310.000 euro
c Categorie 3 basisboete 525.000 euro
d Categorie 4 basisboete 725.000 euro

Draagkracht

Bij het vaststellen van de boete houdt de AP zo nodig rekening met de financiële omstandigheden waarin de overtreder verkeert. In geval van verminderde of onvoldoende draagkracht van de overtreder kan de AP dus een op te leggen boete matigen.

Er kan ook sprake zijn van meerdere overtredingen m.b.t. dezelfde of daarmee verband houdende verwerkingsactiviteit. In zo’n geval zal de boete niet hoger zijn dan het wettelijk boete maximum van de zwaarste overtreding.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.