Ketenregeling Wwz kent nu uitzonderingen voor clubs

De Wwz ketenregeling kent sinds 1 september 2017 uitzonderingen voor sportclubs

In de sportbranche is de ketenregeling van 1 juli 2015 onwerkbaar gebleken. Veel sportclubs kunnen vaste contracten met betaalde sporters of scheidsrechters namelijk niet betalen.

 

De cao Sport biedt sportwerkgevers vanaf 1 september 2017 de mogelijkheid om af te wijken van de ketenregeling.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is dat er voor maximaal twee jaar, of maximaal op basis van drie tijdelijke contracten, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden gesloten die automatisch eindigt.

Daarna ontstaat automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Die kan alleen worden beëindigd als er sprake is van een redelijke ontslaggrond of met medewerking van de werknemer.

Uitzondering

De cao Sportverenigingen biedt sportwerkgevers vanaf 1 september 2017 de mogelijkheid om van de ketenregeling af te wijken. Want in een periode van vier jaar zijn er nu zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogelijk.

Sportclubs, sporters en arbiters kunnen nu langer een tijdelijk contract overeenkomen. Daartoe hoeven zij niet een overeenkomst voor onbepaalde tijd met elkaar aan te gaan. Deze uitzondering geldt voor alle betaalde krachten bij sportclubs waarop de cao Sport van toepassing is.

Toepassen

Als de sportwerkgever lid is van een van de werkgeversverenigingen die een cao hebben afgesloten, dan valt de werkgever onder die cao en is hij ook gehouden die toe te passen. Als een cao van toepassing is, dan doet de sportwerkgever er goed aan om de cao aandachtig door te nemen. Pas vervolgens de relevante bepalingen ook daadwerkelijk op de arbeidsovereenkomsten toe.

Wel even uitleggen

In het geval van de uitzondering op de ketenregeling, kan de sportwerkgever langere tijdelijke contracten overeenkomen met medewerkers. Het is dan wel raadzaam om hen de mogelijkheden die de cao Sport in afwijking van de wet biedt, even uit te leggen.

Daarmee wordt voorkomen dat werknemers – ten onrechte – denken dat zij eerder in aanmerking komen voor een vast contract”, aldus Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht bij DAS.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.