Meer ruimte in tijdelijk contract voor amateurclubs

Er zit in de Flexwet voor amateurclubs meer ruimte in een tijdelijk contract

Sportverenigingen werken vaak met tijdelijke arbeidscontracten voor trainers, barpersoneel of facilitair medewerkers. Want een vast contract is voor veel clubs simpelweg te duur. Maar waar moet je nu rekening mee houden als sportvereniging? En welke ruimte zit er in een tijdelijk contract?

Pascal Besselink van DAS zette de aandachtspunten rond de Wet werk en zekerheid (Flexwet) op een rij. Want de regels waar de clubs zich aan moeten houden, zijn enigszins gewijzigd.

Afwijken van de cao regels

Sinds 1 juli 2015 heeft iemand met een tijdelijke arbeidscontract, al na twee jaar recht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dat geldt ook voor iemand die drie tijdelijke contracten heeft gehad, zonder tussenpozen van meer dan zes maanden. Maar sportclubs kunnen sinds 1 januari 2017 bij cao van de regels afwijken. Zij mogen namelijk zes tijdelijke contracten in vier jaar tijd afsluiten.

Zes maanden

Bij het aangaan van de zevende overeenkomst, of na het overschrijden van die vier jaar, ontstaat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een nieuwe keten gaat pas in na zes maanden na het einde van de laatste arbeidsovereenkomst en de nieuw af te sluiten arbeidsovereenkomst. De tussenpozen blijven dus wel gewoon zes maanden.

Contract tijdig aanzeggen

Een club moet bij een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, minimaal één maand voordat het afloopt, schriftelijk aangeven of het contract zal worden voortgezet. Clubs die personeel in dienst hebben moeten dat dus in beide gevallen doen. Gebeurt dat niet tijdig, dan is de club de werknemer een vergoeding van maximaal een maandsalaris verschuldigd. Of naar rato.

Als een contract wordt voortgezet moet de club de voorwaarden daarvoor aangeven. Bij verlenging geldt dan dat bij niet-tijdige melding, de oude arbeidsvoorwaarden van kracht blijven. Het is dus belangrijk om goed bij te houden wanneer iemand een aanzegging moet ontvangen.

Proeftijd

In arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Wel kan een eerste contract voor een iets langere periode worden aangaan, bijvoorbeeld voor zeven maanden. Dan mag wel een proeftijd opgenomen worden, maar van maximaal één maand.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.