Bestuurdersaansprakelijkheid van clubbestuursleden

Sportverenigingen leunen op de inzet van vrijwilligers en bestuursleden die in hun hoedanigheid – ook verregaande – beslissingen moeten nemen. “Clubbestuurders realiseren zich echter niet altijd voldoende welke risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid hun bestuurswerk met zich meebrengt”, stelt de SWS.

Ondanks toewijding kan een sportbestuurder ‘die gehouden is tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak’ aansprakelijk worden gesteld indien sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Een bestuurder is aansprakelijk voor de vereniging wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem en anderen daartoe geen ernstig verwijt gemaakt kan worden. Behoorlijk of onbehoorlijk bestuur staat niet gedefinieerd in de wet maar wordt aan de hand van concrete situaties ingevuld door de rechter, gedragscodes, literatuur en actuele ontwikkelingen.

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

De interne aansprakelijkheid van een bestuurder of het bestuur, betreft de aansprakelijkheid tegenover de vereniging. In de praktijk komt het weinig voor dat iemand die zich heeft ingespannen voor de vereniging aansprakelijk zal worden gesteld. Bestuurdersaansprakelijkheid kan echter een rol spelen wanneer:

  • Het bestuur nalaat een boekhouding bij te houden, de jaarrekening te laat opmaakt of in de jaarrekening een misleidende voorstelling geeft van de verenigingspositie;
  • Een subsidiebijdrage wordt toegekend maar de daaraan voorwaarden niet worden nagekomen;
  • Er verplichtingen worden aangegaan waarvan bekend is, of zou moeten zijn, dat de vereniging deze niet kan nakomen;
  • De vereniging met een leverancier in zee gaat waarvan bekend is – of had moeten zijn – dat deze niet gespecialiseerd en/of voldoende betrouwbaar is;
  • De (schade)verzekeringen na investeren niet worden aangepast;
  • Het handelen van het bestuur in strijd is met de statuten van de sportclub.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

In geval van externe bestuursaansprakelijkheid gaat het om externe partijen die een relatie hebben met de vereniging. In eerste instantie kan de vereniging worden aangesproken door deze partijen. Uitsluitend indien een clubbestuurder opzet, grove schuld of roekeloosheid kan worden verweten, zal er sprake kunnen zijn van bestuurdersaansprakelijkheid.

Een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid

Om als vrijwilliger toch met een gerust hart een verenigingstaak te kunnen vervullen, is het nuttig om na te gaan in hoeverre risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid kunnen worden geminimaliseerd. Sportclubs kunnen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dit kan een club zelf doen maar ook via een collectieve verzekering via de sportbond. Vergelijkt u wel de polissen met elkaar, niet alleen qua premie maar zeker ook qua voorwaarden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.