Sportdorp voor een sterk en sportief Lochem

De Sportraad Lochem organiseert op 7 oktober een themabijeenkomst over ‘Sterke sportieve (kleine) kernen’, bedoeld voor alle sportverenigingen en organisaties in de gemeente Lochem. De Sportraad wil gezamenlijk nadenken over de ontwikkeling van een sterke en sportief Sportdorp.

Sportraad Lochem helpt  sportverenigingen bij het tot stand brengen van sport en bewegen en bij de vorming en organisatie van een zogenaamd 'Sportdorp'.Sportdorp
Provinciale sportraden helpen verenigingen bij het tot stand brengen van sport en bewegen en bij de vorming van een zogenaamd ‘Sportdorp’. Dit is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en lokale partijen in een wijk of een dorpskern met als doel zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten.

Vrijwilligers
Na intensieve begeleiding van de Sportdorpcoördinator ontstaat na verloop van tijd een zelfvoorzieningssituatie in het dorp of de wijk. Het samenwerkingsverband van een Sportdorp blijft bestaan door inzet van vrijwilligers en betrokkenen. Joke Roeterdink, Senior projectcoördinator van de Gelderse Sport Federatie (GSF), geeft een presentatie over het concept Sportdorpen en daagt uit om na te denken over de organisatie van een sterke sportieve kern.

Leven lang sporten
Een Sportdorp moet een geschikte omgeving vormen om tegen een redelijke prijs te sporten. Het sportaanbod wordt steeds vernieuwd, er worden sportactiviteiten aangeboden en drempels worden weggenomen. Inwoners raken meer verbonden en betrokken bij Sportdorp door middel van een lidmaatschap. De samenwerking in een kern verhoogt de leefbaarheid en houdt kernen in stand waar men een leven lang kan sporten.

Nieuw accommodatiebeleid
In het tweede deel van de avond gaan de organisaties per dorp aan de slag en aan het einde van de avond wordt het tweede deel teruggekoppeld en is het streven dat elke kern met handvatten en ideeën vooruit kan kan. Deze avond is een goed moment voor sportverenigingen om zich samen met maatschappelijke partners voor te bereiden op dit nieuwe accommodatiebeleid van de gemeente Lochem.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant