Tennisslagen in willekeurige volgorde trainen is beter

Jonge tennissers leren videobeelden beter beoordelen als zij tijdens de videotraining tennisslagen in een willekeurige volgorde te zien krijgen in plaats van in blokken. Hierdoor reageren de tennissers op de baan sneller op slagen van hun tegenstander dan na een videotraining in blokken.

Jonge tennissers beoordelen videobeelden beter als zij tijdens videotraining, de tennisslagen in een willekeurige volgorde te zien krijgen in plaats van in blokken. Het blijkt beter te zijn om tennisslagen in willekeurige volgorde te trainen .Inslijpen of interfereren
Trainers twijfelen vaak of motorische vaardigheden beter worden ontwikkeld door het ‘inslijpen’ van tennisslagen door veelvuldige herhaling of door slagen in een willekeurige volgorde aan te bieden. Door bewegingen in een willekeurige volgorde te trainen, werken deze op elkaar in (interfereren). Dit wordt contextuele interferentie (CI) genoemd.

Beter leerresultaat
“Practice makes perfect, repetition makes permanent”, zeggen de Amerikanen. Maar is dat wel zo? Onderzoekers uit het VK hebben bij jonge tennissers onderzocht welk effect CI-training met behulp van videobeelden heeft, in vergelijking met training in blokken. De prestatieverbetering bij CI blijkt tijdens de training minder groot in vergelijking met training in blokken. In de sportpraktijk echter blijft het leerresultaat beter behouden.

Videotraining
Aan dit onderzoek namen 18 tennissers van gemiddeld 13 jaar deel die wekelijks 10 à 11 uur trainden. Allen kregen vanuit hun eigen perspectief videobeelden te zien van een jongvolwassen tennisser die een inkomende bal kreeg en deze met een volley, groundstroke of smash terugsloeg richting één van de servicevakken of baanhoeken. De videobeelden werden op 80 ms voor balcontact, tijdens balcontact en 80 ms na balcontact stilgezet, waarna de tennissers moesten aangeven waar de bal terecht zou komen.

Tests
Tijdens de eerste test kregen alle tennissers 108 tennisslagen te zien waarbij het aantal beelden van de drie slagtypen gelijk verdeeld was. Alleen de volgorde verschilde. De helft van de tennissers kreeg de tennisslagen in blokken te zien. Dus eerst alle volley’s, daarna alle groundstrokes, etc. De andere helft kreeg de tennisslagen in willekeurige volgorde aangeboden.

Vervolgens kregen alle tennissers over een periode van 3 weken in totaal 3 ‘trainingen’ waarin zij per training 72 beelden te zien kregen, gevolgd door een afsluitende test die weer uit 108 beelden bestond. Naast de test met de videobeelden is ook een test op de tennisbaan uitgevoerd. Hierbij moesten de tennissers reageren op de inkomende ballen. Tijdens deze test konden de tennissers dus wel de hele tennisslag zien.

Analyse
Gedurende de tests met de videobeelden is geanalyseerd hoe vaak de tennissers goed inschatten waar de bal terecht ging komen, bij de test op de baan werd tevens geanalyseerd hoe snel de tennissers na een slag in beweging kwamen.

Tijdens de eerste videotest konden alle tennissers de videobeelden even goed beoordelen waarbij zij meer ballen goed beoordeelden naarmate het beeld op een later moment in de slag werd stilgezet. Na de videotraining beoordeelden de tennissers die de CI-training hadden gevolgd, 72% van alle beelden goed terwijl dit bij de andere tennissers 63% was.

Snellere reactie
De videotraining bleek geen effect te hebben op het juist inschatten van de plek waar bal op de tennisbaan terecht zou komen. De snelheid waarmee de tennissers op de tennisslagen reageerden verbeterde echter wel. Waar beide groepen voor de videotraining na ongeveer 325 ms reageerden, bleek dit na de training in de CI-groep na ongeveer 100 ms en in de andere groep na ongeveer 240 ms.

Conclusie
Videotraining met CI bij jonge tennissers leidt tot grotere verbeteringen dan videotraining in blokken. Deze verbeteringen doen zich voor bij het beoordelen van videobeelden en komen eveneens in de praktijk tot uiting in een verbetering van de reactietijd. Hoewel niet onderzocht is of de uiteindelijke tennisprestatie ook verbetert, lijkt het trainen van tennisslagen in een willekeurige volgorde de voorkeur te verdienen boven training in blokken.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.