Stop pesten nu! leert trainers/coaches pestherkenning

Het Sportbedrijf Deventer en Sportbedrijf Raalte organiseren op 23 april 2015 samen de workshop ‘Stop pesten nu!’. Deze is bedoeld voor zowel ouders als trainers en coaches van sportverenigingen. De workshop leert betrokken om pestgedrag te herkennen, erkennen en hierop te reageren.

Als zich pestsituaties voordoen op een vereniging lopen bestaande leden weg en kiezen potentiële leden voor een andere vereniging.

Onderzoek

HBSC-onderzoek heeft aangetoond dat in 2013 ruim 10% van de leerlingen in groep 8 van de basisschool in de afgelopen maanden is gepest. Voor scholieren op het voortgezet onderwijs gaat het om 7%. Deze percentages zijn vrijwel gelijk aan die uit het HBSC-onderzoek van 2009. Er is geen verschil tussen jongens en meisjes of leeftijdsgroepen.

Verenigingsimago

Als er op een sportvereniging wordt gepest dan is dit niet alleen vervelend voor de slachtoffers maar ook voor de club als geheel. Door pesten ontstaat vaak een slechte sfeer, waardoor het imago van de vereniging wordt aangetast. Maar het is ook van belang dat de leden van een vereniging met plezier kunnen blijven sporten en niet hun sportieve heil vanwege een bedorven sfeer, ergens anders gaan zoeken.

Stop pesten nu

Het doel van de workshop ‘Stop pesten nu!‘ is dat deelnemers leren herkennen hoe de signalen er in het eigen team uit zien, zodat zij hier actie op kunnen ondernemen binnen de eigen sportvereniging. Op de workshop wordt via diverse werkvormen stil gestaan bij pesten, de rollen, de vormen en de vaak verstrekkende gevolgen van pesten op de club.

Plagen of pesten

Er is tijdens de workshop gelegenheid om eigen situaties uit een team, vereniging of organisatie in te brengen. De workshop leert het verschil te herkennen tussen plagen en pesten, leert welke vormen van pesten er zijn, welke oorzaken het pesten kent en wat er aan het pesten te doen is. Wilt u zich aanmelden voor deze workshop in De Scheg in Deventer, dan kan dat via Tim van Beek van Sportbedrijf Deventer.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant