Pestgedrag op sportclubs zeker zo vaak als op school

Sportverenigingen moeten meer beducht zijn op pestgedrag want op sportclubs wordt net zoveel gepest als op school. Voor scholen bestaan al diverse anti-pestprogramma’s maar onderzoeker Paul Baar van de Universiteit Utrecht signaleert dat goede programma’s voor sportverenigingen ontbreken.

Pestgedrag kan bij slachtoffers leiden tot gezondheidsklachten, depressies, een lage zelfwaardering en soms zelfs zelfmoord.

Sociale rollen

Dat jongeren sporten is goed. Dit verklaart wellicht de geringe beleidsmatige aandacht voor problematische groepsprocessen zoals pesten op de club. Dat is opmerkelijk. Het merendeel van de Nederlandse kinderen is lid van een sportclub, naast school de belangrijkste plek waar kinderen elkaar ontmoeten en waar zij sociale rollen oefenen.

Analyse

Er zijn 10 anti-pestprogramma’s geanalyseerd op hun effectiviteit. Met vragenlijsten is het voorkomen en de consistentie van pesten op basisscholen en sportverenigingen onderzocht bij 1.534 kinderen van 10 tot 13 jaar. Daarnaast zijn 98 trainers en 96 leraren van basisscholen als referentiegroep, bevraagd over hun visie op, en handelen rond pesten.

Conclusies

De effectiviteitspotentie van de onderzochte anti-pestprogramma’s blijkt (op papier) niet te hoog te moeten worden ingeschat. Alle programma’s vertonen inconsistenties en leemtes.
  • Er werden geen anti-pestprogramma’s gevonden voor sportverenigingen. Daarom bleef de analyse beperkt tot de programma’s voor basisscholen.
  • het gerapporteerde aantal pestgevallen bleek voor scholen en sportverenigingen zeer stabiel te zijn. Op zowel scholen als clubs is sprake van pestgedrag.
  • Sporttrainers vinden dat pestgedrag op sportverenigingen minstens zo vaak voorkomt als op basisscholen. Zij kunnen de omvang van pestgedrag op hun club niet goed inschatten en lijken de effectiviteit van hun aanpak te overschatten.
  • Trainers moeten zich meer bewust worden van potentieel pestgedrag op hun club.

Aanpak

Om pesten beter aan te kunnen pakken moet er meer aandacht komen voor:

  1. samenwerking tussen scholen, sportverenigingen, buurt(werk), gezin en onderwijs- en zorginstanties
  2. het signaleren en aanpakken van pestgedrag door trainers, stafleden en ouders voor, tijdens en na het sporten, ook in kleedkamers, fietsenstallingen en direct buiten de verenigingslocatie.
  3. de ontwikkeling van observatie-instrumenten en anti-pestprogramma’s voor sportverenigingen
  4. de herkenning en aanpak van pestgedrag via de opleidingsinstituten voor trainers- en onderwijzenden

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.