Geen echte antipestprogramma’s voor sportclubs

Op 19 april 2013 publiceerden wij, n.a.v. een onderzoek van dr. Paul Baar van de Universiteit Utrecht, het artikel ‘Pesten op sportverenigingen minstens zo vaak als op scholen‘. Want niet alleen op school wordt gepest, net zo ‘slecht’ op sportverenigingen waarvoor drie jaar geleden nog antipestprogramma’s ontbraken. Maar zijn die er nu wel?

Pesten is een maatschappelijk probleem dat bij slachtoffers kan leiden tot depressies, psycho-somatische gezondheidsklachten en een lage zelfwaardering.

10 antipestprogramma’s

Baar verzamelde destijds informatie over pestgedrag en de wijze waarop basisscholen en sportverenigingen pesten kunnen tegengegaan. Er werden 10 antipestprogramma’s op hun effectiviteitspotentie geanalyseerd en via open interviews zijn 98 trainers (en 96 onderwijzers van basisscholen als referentiegroep) bevraagd over hun visie en handelen m.b.t. pesten.

Effectiviteitspotentie niet hoog

Gezien de vele antipestprogramma’s mag worden verwacht dat leerkrachten informatie hebben over pesten en hoe daarmee om te gaan. Maar de effectiviteitspotentie van de onderzochte antipestprogramma’s moet (op papier) niet hoog worden ingeschat. Alle programma’s bleken hun eigen inconsistenties en leemtes te hebben. Drie jaar later schetst Baar de stand van zaken rond deze antipestprogramma’s.

Geld voor doorontwikkeling

“In 2014 heeft de commissie voor OCW de antipestprogramma’s voor basisscholen beoordeeld op effectiviteit (Wienke et al., 2004; zie bijlage). De ontwikkelaars van de 10 meest kansrijke programma’s hebben geld gekregen om tot 1 januari 2018 hun programma’s door te ontwikkelen. De commissie voor OCW zal de programma’s in 2018 opnieuw op hun effectiviteit beoordelen”, aldus Baar.

Geen echte antipestprogramma’s

“De KNHB en Mijn Kind Online gebruiken de toolkit ‘Sportief met sociale media‘ maar voor zover ik weet is de effectiviteit van deze toolkit niet onderzocht”, stelt Baar. “Andere programma’s zijn “De vreedzame methode in de sport” (stichting NSA) en “Kanjers in de sport“, geen echte antipestprogramma’s maar deze kunnen pestgedrag wellicht voorkomen en/of reduceren.”

Sprokkelen

“Concluderend kan worden gesteld dat nu, drie jaar later, programma’s voor de aanpak en het voorkomen van pesten op sportverenigingen ‘schaars’ zijn. Het is op dit moment nog maar wat sprokkelen voor trainers en coaches”, besluit Baar.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.