Een negatief medisch advies is ook geluk hebben

Als een sportarts een aandoening diagnosticeert, mag je als sporter, ondanks een negatief medisch advies en de aanvankelijke teleurstelling, toch eigenlijk ook van geluk spreken.

Sommige sporters zoeken een sportarts op, om een medisch advies te krijgen m.b.t. de risico’s die zij lopen. Anderen hebben zich opgegeven voor een evenement waarvoor een medisch attest moet worden overleg. Bijvoorbeeld voor deelname aan Alpe d’Huzes.

 

Een negatief medisch advies van een sportarts kan voor een sporter teleurstellend zijn. Maar door de diagnose van een aandoening, kun je ook juist van geluk spreken.

Heroïsch karakter

Het aantal sportevenementen voor recreatieve sporters is groot. De gevraagde prestaties hebben steeds vaker een heroïsch karakter, al dan niet in combinatie met een goed doel. De prestaties vragen steeds meer van het doorzetting- en uithoudingsvermogen van sporters.

Sportarts Tessa Backhuijs reed in 2012 de Tour de France een dag voor de profrenners uit. Alleen omdat zij wilde weten of zij het kon. Het gaf haar de moed om deel te nemen aan wielerwedstrijden bij de elite dames.

Motivatie

Iemand in de omgeving van de sporter met een ziekte kan motiveren om zich in te zetten voor een goed doel. Maar ook groepsdruk kan een reden zijn om mee te doen. Als bijvoorbeeld collega’s al meedoen, haken andere collega’s sneller aan.

Vanwege deze motivaties krijgt de uitslag van een sportmedische keuring een dubbel karakter. Bij voorkeur is het een bevestiging van de goede gezondheid en conditie zodat een sporter met een gerust hart kan deelnemen.

Onzekerheid

Maar op het moment dat er iets aan het licht komt dat nader onderzocht moet worden, wordt het spannend. De uitslag past niet in het verwachtingspatroon van de sporter en hoewel een bevinding geen afkeuring of een medische aandoening hoeft te betekenen, slaat de onzekerheid toe.

Behalve onzekerheid over de gezondheid, speelt ook de groepsdruk een rol. Want als een sporter een medisch advies krijgt om niet deel te nemen, dan wordt deelname aan een mooi avontuur ontzegd.

Dat is natuurlijk ‘all in the game’ maar onprettig als het je overkomt. Vermoedelijk is de kans op afkeuring voor sommige sporters met klachten, een reden om zich überhaupt niet te laten keuren.

Teleurstelling of geluk

Backhuijs: “Soms keur ik een sporter op medische grond af voor deelname aan het sportevenement. Dan denk ik aan het interview met Dr. Rienk Rienks, onlangs in de Volkskrant. Daarin betoogde hij dat ons diagnostisch vermogen als sportarts niet 100% dekkend is.”

“Sommigen aandoeningen zijn er wel, maar komen niet aan het licht. Dus in de gevallen dat wij een aandoening diagnosticeren, mag je ondanks de teleurstelling, toch eigenlijk van geluk spreken.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.