Investeer meer in preventie i.p.v. in ziekte en zorg

Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland, breekt een lans voor meer investering in preventie en leefstijl, i.p.v. in zorg en ziekte.

Wij willen gezondheid en leefstijl bevorderen. Maar wij houden vast aan een zorgstelsel dat dit niet toelaat. Investeren in preventie via een zorgstelsel is een doodlopende weg want dat stelsel richt zich op ziekte en zorg.

 

Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland: “Zorgverzekeraars, zorgverleners en de partijen daar omheen houden elkaar in een wurggreep.”

Rendement van preventie

“In het Nationaal Preventieakkoord zijn een aantal gezondheidsdoelstellingen opgenomen. Maar ik ben bang dat wij deze met onze huidige zorgsysteem niet gaan halen. En dat is eigenlijk gek, want het belang en rendement van preventie is al lang bekend”, stelt Backx.

Wij bieden mensen hulp bij, een campagnes om te stoppen met roken en wij hebben de tabaksprijs verhoogd. Volgens het RIVM leveren die stappen de maatschappij tot 1,7 miljard euro per jaar op.

Ook het terugdringen van overmatig alcoholgebruik levert ons land tot 1 miljard euro per jaar op. De positieve invloed van meer bewegen, gezonder eten en minder obesitas is groot.

Overstap naar de concurrent

Zorgverzekeraars en -verleners zeggen dat zij werk willen maken van preventie. Maar de praktijk laat een ander beeld zien. Zorgverleners hebben namelijk geen tijd voor een preventiegesprek en coaching. En verzekeraars zijn bang dat een investering in preventie pas gaat renderen na de overstap naar de concurrent.

Beloon investeren in preventie

Het wordt dus tijd voor een stelsel dat investeren in preventie beloont. Dat kan in het huidige stelsel of via een preventiefonds dat gemeenten in staat stelt om effectiever in te grijpen.

Maar hoe financieren we dat, want het gaat niet om ‘extra’ geld en ons zorgstelsel kost al genoeg. Wij moeten het aandurven om te kiezen voor een verschuiving van middelen. Wij moeten meer investeren in preventie en minder in dure eerste- en tweedelijnszorg.

Meer geld in preventie i.p.v. in ziekte en zorg

Zorgverzekeraars pleiten vrijwel allemaal voor meer preventie. Laat hen daar dan, naar rato van hun aantal verzekerden, aan bijdragen. Maar zorg dat een breed scala van zorgverleners, zoals jeugdartsen en -verpleegkundigen, daar gebruik van kan maken. “Laten wij stoppen met het geld pompen in ziekte en zorg en investeren in gezondheid en leefstijl”, zo besluit Backx.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.