Den Helder is voor zeker drie jaar JOGG gemeente

De gemeente Den Helder kent relatief veel jongeren met overgewicht die minder bewegen dan andere kinderen in de overige gemeenten in de Kop van Noord-Holland. Deze kinderen zijn ook minder vaak lid van een sportclub en daar wil de gemeente iets aan doen via het project JOGG.

Den Helder wil haar grote groep jongeren met overgewicht en die minder vaak lid zijn van een sportclub, aan een gezonde levensstijl helpen via project Jongeren op gezond gewicht JOGG.Uit het ‘Gezondheidsprofiel Den Helder‘ blijkt dat van de jongeren van 4 tot 16 jaar meer dan 20% kampt met overgewicht.

Gezonde levensstijl
Ongeveer 6% heeft zelfs last van obesitas. Dat is meer dan in de overige gemeenten in Noord-Holland Noord. De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) ondersteunt gemeenten bij het bevorderen van een gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren en de volwassenen die hen omringen. Het terugdringen van overgewicht is een belangrijk doel van de JOGG-aanpak die steunt op vijf pijlers:

  1. Een politiek en bestuurlijk draagvlak
  2. Er dient sprake te zijn van een publiek-private samenwerking
  3. Sociale marketing
  4. Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie
  5. Verbinding van preventie en zorg

Samenwerking
Deelnemende gemeenten moeten deze vijf JOGG pijlers onderschrijven via het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst. De gemeenten ontvangen daarna intensieve ondersteuning vanuit het landelijke JOGG bureau. Na het ondertekenen van de overeenkomst wordt een JOGG regisseur aangesteld die wordt ondergebracht bij Sportservice Den Helder en die wordt gefinancierd door de gemeente.

Keuzes
De JOGG-regisseur stelt met behulp van de landelijke JOGG-coach, een Plan van Aanpak op waarin een definitieve keuze gemaakt voor de doelgroepen (wijk, leeftijdscategorie), het hoofdthema (bijvoorbeeld water drinken), de partners (scholen, kinderopvang, verenigingen, supermarkten), de activiteiten, etc. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven in de wijk. Na vaststelling van het Plan van Aanpak zal JOGG van start gaan met een kick-off.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.