Wet uitvoering anti-dopingbeleid langs ministerraad

Het doel van de ‘Wet uitvoering anti-dopingbeleid (WUAB)’, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd, streeft een meer nadrukkelijke aanpak van dopinggebruik na. Met de  WUAB krijgt de uitvoering van dopingcontroles voor het eerst een wettelijke grondslag.

Omdat het interdepartementale overleg langer duurde dan voorzien, kon het voorstel niet voor de zomer worden voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer en het College Bescherming Persoonsgegevens.

Uitvoering dopingcontroles

Vooralsnog wordt de uitvoering van dopingcontroles uitsluitend geregeld via de reglementen van de afzonderlijke sportbonden. De uitvoering van het dopingbeleid blijft in de praktijk een verantwoordelijkheid van de sportbonden zelf.

Juridische basis

Het wetsvoorstel biedt een juridische basis voor de uitvoering van dopingcontroles. Deze basis is noodzakelijk voor de bescherming van de privacy en het gebruik van de persoonsgegevens van sporters. Om aan de regelgeving te voldoen moet de Dopingautoriteit met de inwerkingtreding van de wet een zelfstandig bestuursorgaan worden, een zogenaamde ZBO.

Wet uitvoering anti-dopingbeleid

Het ZBO Dopingautoriteit zal de door de wet opgedragen taken gaan uitvoeren, waaronder de taken die de huidige stichting Dopingautoriteit al op basis van het Nationaal Dopingreglement (NDR) uitvoert. De Dopingautoriteit houdt tevens toezicht op de vaststelling, implementatie en inbedding van het NDR.

Twee taken

Twee taken van de Dopingautoriteit worden nu wettelijk vastgelegd t.w. de uitvoering van de zogenaamde intelligence en investigation activiteiten alsmede het geven van voorlichting over dopinggebruik in de sport en daarmee samenhangende activiteiten. Het wetsvoorstel voor invoering van de Wet uitvoering anti-dopingbeleid zal aan de Tweede Kamer worden gezonden.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant