Sancties sv Spakenburg mogelijk dichterbij dan gedacht

NRC journalisten onthulden onlangs dat sv Spakenburg spelers in het seizoen 2011/2012 structureel doping geduide middelen gebruikten. De Dopingautoriteit is een onderzoek gestart. De uitkomsten geven wellicht aanleiding om een tuchtrechtelijke procedure te starten die tot sancties kan leiden.

Sancties voor sv Spakenburg mogelijk dichterbij dan gedachtNiets waargenomen
Deze tuchtzaak zal worden behandeld voor de Centrale Tuchtcommissie voor Doping van de KNVB omdat de bond niet is aangesloten bij het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR). Tot op heden hebben de personen die deel uitmaakten van het eerste elftal ontkend, zoals hen vermoedelijk door hun juridisch adviseurs is ingegeven. Zij hebben althans aangegeven niets te hebben waargenomen. Maar wat zijn de gevolgen voor sv Spakenburg en wat is nodig voor een tuchtrechtelijke veroordeling en het opleggen van sancties?

Individuele atleten
Doorgaans zijn dopingreglementen op individuele atleten gericht omdat de aanwezigheid van verboden middelen in een lichaam lastig kan worden vastgesteld bij clubs. Daarom richten veel bepalingen zich tot de speler. Desondanks is er in het Dopingreglement toch een artikel opgenomen waarin sancties zijn beschreven speciaal voor teams.

Maatregelen
Artikel 50 van het Dopingreglement stelt: “indien twee spelers van het zelfde team gedurende een evenement een overtreding hebben begaan, kan het bevoegde orgaan maatregelen opleggen, zoals het laten vervallen van wedstrijd/competitieresultaten en/of verlies van medailles, punten en prijzen(geld) en diskwalificatie van het team.” Onder een evenement wordt mede verstaan de competitie.

Wanneer aangetoond kan worden dat twee spelers een overtreding hebben begaan gedurende de competitie, kunnen voornoemde sancties volgen, waaronder het ontnemen van het kampioenschap. Daarbij is het van belang dat niet uitsluitend het tot zich nemen van doping geduide stoffen als overtreding wordt aangemerkt. Ook het bezit, de handel en het toedienen, alsook een poging daartoe, is een overtreding in de zin van het Dopingreglement.

Tuchtrecht – Strafrecht
Zoals eerder bleek uit de reacties na de zaak Armstrong bij USADA, wordt het strafrecht met haar waarborgen vaak verward met het tuchtrecht. Diverse advocaten spreken in dit kader over ‘vervolging’ en stellen diverse eisen aan de bruikbaarheid van de verklaringen. Het onderscheid tuchtrecht – strafrecht is door Prof. mr. Marjan Olfers (hoogleraar Sport en Recht aan de VU) reeds eerder duidelijk gemaakt.

Comfortable satisfaction
In het strafrecht wordt een veroordeling uitsluitend uitgesproken indien er sprake is van ‘wettig en overtuigend bewijs’. Derhalve zijn de bewijsmiddelen bij wet gegeven en dienen te leiden tot een boven iedere twijfel verheven conclusie. In het tuchtrecht ligt dit anders. Op grond van de WADA-code dient het bewijs te leiden tot een ‘comfortable satisfaction of the hearing panel bearing in mind the seriousness of the allegation which is made’.

Genoegzaam aannemelijk
Het Dopingreglement van de KNVB ‘vertaalt’ het voorgaande als “Het bewijs van de overtreding van dit reglement zal zijn geleverd indien het Bestuur deze overtreding genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt aan het Tuchtorgaan, waarbij rekening gehouden wordt met de ernst van de geuite beschuldiging. Deze bewijslast houdt meer in dan een afweging van waarschijnlijkheid, maar minder dan een onomstotelijk vaststaand bewijs.”

Sanctie
Aldus moet de tuchtcommissie ‘genoegzaam worden overtuigd’ door het geleverde bewijs. Hierbij is de tuchtcommissie niet beperkt tot de in de wet opgesomde bewijsmiddelen. Het is dus goed mogelijk dat de tuchtcommissie zich genoegzaam laat overtuigen met bewijsmiddelen die in het strafrecht zouden zijn uitgesloten. Kortom, sancties voor spelers en club zijn mogelijk dichterbij dan velen thans vermoeden.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant