Commissie naleving dopingsancties Dopingautoriteit

Het bestuur van de Dopingautoriteit heeft op 15 december jl. de Commissie naleving dopingsancties geïnstalleerd. Als leden van de commissie werden benoemd mr. Jan Loorbach (voorzitter), mr. Ella Adriaanse en mr. Dolf Segaar. Alle drie de leden zijn advocaat en hebben ruime ervaring op het gebied van Sport & Recht.

De meeste voorkomende sanctie die tuchtcolleges opleggen nadat een dopingovertreding is vastgesteld, is de betrokken sporter voor een bepaalde periode uitsluiten.

Bewaken van de naleving

In de World anti-doping code 2015 is vastgelegd dat de Nationale anti-doping organisatie (in Nederland de Dopingautoriteit) ook verantwoordelijk is voor het bewaken van de naleving van opgelegde sancties. Deze code bepaalt dat wanneer een sporter of andere persoon de opgelegde uitsluiting niet naleeft er een nieuwe periode van uitsluiting wordt opgelegd die gelijk is aan de oorspronkelijk opgelegde periode van uitsluiting.

Periode kan worden gereduceerd

Die nieuwe periode van uitsluiting gaat in op het moment dat de oorspronkelijk opgelegde periode van uitsluiting afloopt. Afhankelijk van de mate van schuld van de betrokkene kan de nieuwe periode van uitsluiting worden gereduceerd. Die uitsluiting geldt niet alleen voor activiteiten binnen de eigen bond (wedstrijden, trainingen en andere activiteiten) maar de sanctie geldt wereldwijd en voor alle sporten.

Commissie naleving beoordeelt en handelt af

De nu geïnstalleerde Commissie naleving dopingsancties zal, in gevallen waarin de opgelegde uitsluiting niet wordt nageleefd, deze zaken beoordelen en afhandelen. De commissie zal worden ondersteund door de juridische afdeling van de Dopingautoriteit. De commissie zal een uitspraak altijd schriftelijk en met redenen omkleed doen. Het Reglement commissie naleving dopingsancties is hier te vinden (pdf).

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant