Bevindingen van de Dopingautoriteit over 2017

De Dopingautoriteit doet verslag van de, controles, overtredingen en andere bevindingen over 2017

In 2017 heeft de Dopingautoriteit 3.008 dopingcontroles uitgevoerd, bijna 8% meer dan in 2016. De Dopingautoriteit verzorgde ook de afhandeling van de resultaten van een groot deel van deze controles.

 

De Dopingautoriteit concludeerde dat er in 19 van de 3.008 gevallen sprake was van een overtreding. Daarnaast werden ook 4 andere (niet-analytische) overtredingen vastgesteld.

23 overtredingen

Deze 23 overtredingen samen leidden tot 16 aangiften. In 5 gevallen accepteerde de betrokkene een sanctievoorstel en één dossier werd gesloten omdat er voor de bevindingen een medische verklaring was. In één geval werd het dossier gesloten vanwege procedurefouten. Voor de afhandeling van deze dopingcontroles geldt het volgende:

 de Dopingautoriteit verzorgde de afhandeling van de resultaten van de 2.408 controles, inclusief de noodzakelijke tuchtrechtelijke stappen;
 het betrof in 2017 exact 2.115 urinecontroles en 293 bloedcontroles;
 er werd ook een deel afgehandeld van de resultaten van controles die voor derden werden uitgevoerd;
 in 68 van de afgehandelde gevallen werden afbraakproducten van één of meer dopinggeduide stoffen aangetroffen;
 hiervan concludeerde de Dopingautoriteit in 19 gevallen dat er sprake was van een dopingovertreding;
 daarnaast werden 4 andere overtredingen vastgesteld waardoor het totale aantal vastgestelde overtredingen op 23 komt.

23 vastgestelde bevindingen

 in 15 gevallen is de dopingovertreding gemeld bij een Nederlandse sportbond;
 in 1 geval werd de tuchtrechtelijke afhandeling verzorgd door een buitenlandse NADO verzorgd;
 het dossier kon in 1 geval worden gesloten omdat er voor de bevindingen een medische verklaring was;
 in 1 geval werd het dossier gesloten wegens procedurefouten en
 in 5 gevallen accepteerde de betrokkene een sanctievoorstel waardoor een tuchtprocedure niet nodig was.

Anabole middelen

De middelen die tot de meeste overtredingen leidden, waren anabole middelen. Het gebruik hiervan leidde tot 5 tuchtzaken, 1 geaccepteerd sanctievoorstel en 1 dossier dat wegens procedurefouten moest worden gesloten. De meeste overtredingen werden vastgesteld in de krachtsporten (4) en het honkbal (4).

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant