Sportdeelname en waarom kinderen stoppen met sport

Sportdeelname neemt in veel gezinnen een belangrijke plaats in. Op sportverenigingen worden de fundamenten gelegd voor deelname aan het sociale leven, een actieve levensstijl en voor het omgaan met tegenslagen en concurrentie. Maar hoe kan worden voorkomen dat een kind stopt met een sport?

Sportdeelname neemt in veel gezinnen een belangrijke centrale plaats in. Maar hoe kan effectief worden voorkomen dat een kind stopt met zijn of haar sport?Om welke redenen stoppen kinderen met sporten en met welke strategieën kunnen coaches/ouders sportdeelname blijven stimuleren?

Voordelen
Sportdeelname voor jongeren heeft aantoonbare gezondheidsvoordelen en ondersteunt de ontwikkeling van sociale vaardigheden en later zelfs de verbetering van academische prestaties. Ondanks deze voordelen stoppen grote aantallen kinderen toch hun sportdeelname aan één of meer sporten. Uit een 10 jaar durend onderzoek naar de sportdeelname op scholen in de VS (n = 1387), bleek dat 94% van de kinderen met het ouder worden, de deelname aan minstens een sport liet vallen.

Daarentegen bleek ook dat 70% van de kinderen doorging met in elk geval één sport en dat 55% van de kinderen die een sport hadden laten vallen, daarvoor een vervangende sport ging doen. Maar waarom stoppen kinderen met een sport? Een overzicht met de vijf belangrijkste redenen:

 • Plezier
  Het ontbreken van plezier is voor kinderen een van de belangrijkste redenen om te stoppen met een sport. Het is ook de belangrijkste reden waarom kinderen die een nieuwe sport uitproberen daar niet mee doorgaan. Plezier bleek voor meisjes zelfs de hoofdreden om in de komende 6 à 12 maanden door te gaan met een sport.
 • Prestatiedruk
  Prestatiedruk is de belangrijkste uitvalreden voor jonge topsporters, vaak in combinatie met (overtrainings-)blessures. Een belangrijk aandachtspunt voor sportbonden die een balans moeten vinden tussen enerzijds prestatiedruk en anderzijds het stimuleren van jonge sporters om een lange periode vol te houden. Het blijkt ook zinvol om na te gaan door wie druk precies wordt opgebouwd.
 • Ouders
  Een studie onder jeugdvoetballers toonde aan dat meer dan 50% van de prestatiedruk afkomstig was van ouders, coaches, teamgenoten en zelfs van henzelf. Het blijkt dat vooral vaders zich hun eigen gedrag niet realiseren bij het uitoefenen van prestatiedruk. Kinderen die teveel ouderlijke druk ervaren hebben een gerede kans daardoor later angst voor competitie op te lopen.
 • Vaardigheid
  Vaardigheid is een belangrijke drijfveer maar lijkt voor meisjes belangrijker te worden zodra zij ouder worden. Het gevoel ‘niet goed genoeg te zijn’ wordt vaak opgegeven als reden om met een sport te stoppen. Ook hier is de ouderlijke rol cruciaal. Uit een studie naar het doorzettingsvermogen van meisjes in de sport, bleek dat waar zij door ouders betrokken en liefdevol werden ondersteund, zij een hoger niveau bereikten.
 • Tijd
  Voor kinderen die ouder worden gaat de factor (studie-)tijd in hun leven een grotere rol spelen. Dit tijdsbeslag staat op gespannen voet met de hoeveelheid tijd die nodig is om op een bepaald sportniveau te blijven presteren. Dit probleem doet zich met name voor tijdens tentamen- en examenperiodes.

Strategieën
De vraag is dus wat coaches en ouders kunnen doen om kinderen aan het sporten te houden. Ieder sportend kind is uniek en heeft verschillende behoeften maar de volgende vier strategieën zijn het overwegen waard:

 1. Reik sporttalentjes de technieken aan om effectief om te gaan met de prestatiedruk. Dat kan bijvoorbeeld door de ‘zenuwen’ voorafgaand aan een wedstrijd om te buigen naar ‘opwinding’.
 2. Geef voorrang aan plezier tijdens de sportdeelname. Dit is met name van belang voor jongere kinderen en sporters die net met een sport beginnen.
 3. Leer oudere kinderen te prioriteren en efficiënt met hun tijd om te gaan. Maak hen oudere kinderen duidelijk dat je als ouder erkent dat een kinderleven uit meer bestaat dan hun sportdeelname.
 4. Prijs de inspanning van kinderen meer dan de resultaten. Indien coaches en ouders zich richten op de gewenste inspanning (die uiteindelijk tot het succes leidt) wordt de druk bij het kind weggenomen en worden de juiste vaardigheden opgebouwd om te genieten van hun sport in de komende jaren.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.