Zware tijden op komst voor sportverenigingen met weinig jeugd

Sommige gemeenten hanteren als directe bezuinigingsmaatregel een nieuw subsdiestelsel met een kleinere bijdrage aan sportverenigingen als doel. Diverse verenigingen zijn bang dat ze door de invoering van dit nieuwe stelsel, financieel moeilijke tijden tegemoet gaan.

Grote bezorgdheid
Deze bezorgdheid bleek tijdens de jaarvergadering van de Federatie van Enschedese Voetbalverenigingen.
De nieuwe manier van subsidiëring houdt in dat, met ingang van het seizoen 2013-2014, sportverenigingen uitsluitend nog subsidie krijgen voor leden die tussen 1 en 23 jaar oud zijn.

PvdA sportwethouder Ed Wallinga maakte deze nieuwe beoordelingswijziging tijdens de vergadering bekend. Een kloek besluit in tijden van snelle vergrijzing en een besluit dat niet zonder gevolgen zal blijven.

Grote consequenties
Deze ingrijpende wijziging heeft grote consequenties voor verenigingen met weinig of geen jeugd zoals PW, de oudste club van Enschede, FC Het Centrum, Drienerlo, SVV´91 en TVV. De subsidiewijziging zal er mogelijk toe leiden dat genoemde clubs meer contributie moeten gaan vragen met als mogelijk gevolg dat leden stoppen of overstappen naar een andere vereniging.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant