Sportvisie Den Bosch in het teken van samenwerking

In de nieuwe Sportvisie Den Bosch ‘Sportief Samen Verder’ van de gemeente Den Bosch die nu bij de gemeenteraad ligt, staat samenwerking van Bossche sportverenigingen in de komende jaren centraal. Niet uitsluitend met elkaar maar ook met bedrijven en scholen.

Sportvisie Den Bosch / 's Hertogenbosch voor samenwerking sportverenigingenCentraal in de Sportvisie Den Bosch staat het gezamenlijk streven om te zorgen voor een laagdrempelig en betaalbaar sport- of beweegaanbod.

Maatwerk en samenwerking
Wethouder sport en recreatie, Huib van Olden: “Om dit te bereiken moeten we buiten de gebruikelijke paden treden en alles op alles zetten om de huidige voedingsbodem voor zowel top- als breedtesport in ’s-Hertogenbosch te behouden. Maatwerk en samenwerking zijn de sleutels tot succes.”

Speerpunten
Om dit maatwerk en deze samenwerking te stimuleren moet, volgens deze Sportvisie Den Bosch, in de komende jaren de nadruk op de volgende 5 speerpunten liggen:

  • Aansluiting bij de specifieke kenmerken per wijk waarbij de mogelijkheden en de behoeftes in de wijk centraal staan. Buurt- en wijkraden krijgen een grotere rol in het regelen van sportgelegenheid in hun buurt. In Rosmalen is dat nu al het geval en dat is volgens de gemeente succesvol.
  • De openbare ruimte moet beweegvriendelijker worden. Sport, bewegen en goede accommodaties vormen basisvoorwaarden voor vitale sportverenigingen.
  • Ondersteuning van succesvolle initiatieven zoals het platform ’S-PORT, bedrijvennetwerk ’S-PORT SUPPORT en Citytrainers.
  • Facilitering van kennisuitwisseling tussen verenigingen, particuliere aanbieders en individuen die elkaar helpen om samen ideeën te ontwikkelen waardoor nieuwe sportieve arrangementen ontstaan.
  • ‘s-Hertogenbosch kent een hoog topsportniveau. Topsporttalent moet de ruimte krijgen en de gemeente stimuleert sportaccommodaties waar op topniveau kan worden gepresteerd.

Ambitie
Wethouder Van Olden, heeft zich de afgelopen maanden ingespannen om samen met sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en burgers uit ‘s-Hertogenbosch en Maasdonk een nieuwe Sportvisie Den Bosch te realiseren. Duidelijk is dat er volop ambitie bestaat. Centraal stond de vraag hoe we in de toekomst deze ambities gaan waarmaken. Met de Sportvisie Den Bosch geeft het college van B&W een antwoord.

Kunstgrasveld voor gecombineerd gebruik
De gemeente gaat de mogelijkheid onderzoeken om op alle sportcomplexen minimaal een kunstgrasveld neer te leggen. Deze kunnen intensiever worden gebruikt dan natuurvelden en bieden mogelijkheden voor gecombineerd gebruik. Daar moet door de nieuwe raad wel geld voor worden vrijgemaakt.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant