Samen scoren gepresenteerd op Dag van Sportaccommodaties

Uit onderzoek van Mulier Instituut blijkt dat 62% van de sportverenigingen minder geld ontvangt van de gemeente. Dat gemeenten in tijden van crisis ook naar de uitgaven op sport kijken is op zichzelf niet vreemd maar biedt ook kansen om zaken efficiënter te organiseren.

NOC*NSF
De brochure is opgesteld door Stichting Vereniging en Recht in opdracht van NOC*NSF. NTTB, KNVB, KNKV, KNLTB, Nevobo en Reddingbrigades Nederland alle hebben een bijdrage geleverd.

Voortbestaan
Zorgwekkend zijn de signalen over extreme huurverhogingen van sportaccommodaties die het voortbestaan van sportverenigingen bedreigen. In de brochure “Samen Scoren” vindt u een plan van aanpak waarmee sportverenigingen zo goed mogelijk door deze periode van bezuinigingen heen kunnen komen in hun relatie met de lokale overheid.Goede relatie
Een goede relatie met de lokale overheid is van groot belang. Dit dient ook het uitgangspunt te zijn voor sportverenigingen wanneer zij in gesprek gaan met de gemeente. De brochure geeft handreikingen om er samen op een slimme manier uit te komen, maar ook ondersteuning voor sportverenigingen wanneer de belangen onverenigbaar zijn.

Gezamenlijk onderzoek
Privatisering, samenwerking tussen sportverenigingen en andere partijen, investeren in duurzame sportaccommodaties zijn mogelijkheden die sportverenigingen en gemeenten gezamenlijk kunnen onderzoeken om besparingen te realiseren. De brochure geeft sportverenigingen inzicht in de rechtspositie die zij hebben en hoe zij bezwaar kunnen maken bij de gemeente.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant