Penningmeesters in de sport maken zich zorgen

De Penningmeestersmonitor 2013 is door het Mulier Instituut afgerond. De resultaten van deze monitor geven uitsluitend de situatie weer van de 1.057 penningmeesters die de vragenlijst hebben ingevuld en zijn niet representatief voor penningmeesters bij Nederlandse sportverenigingen in het algemeen.

Penningmeesters in de sport maken zich zorgenZorgen
De groep penningmeesters die dit jaar aan het onderzoek hebben deelgenomen komen qua achtergrondgegevens goed overeen met de groep penningmeesters van vorig jaar. Zorgwekkend is het beeld dat Penningmeesters 2013 (pdf) schetst van een vrij omvangrijke groep penningmeesters die aangeeft zich enige of zelfs ernstige zorgen te maken over de financiële toekomst van de vereniging.

Financiële problemen
Analyse wijst uit dat met name verenigingen met een laag ledental met financiële problemen kampen. Van de ‘gezonde’ verenigingen geeft 60% aan dat de positie ten opzichte van drie jaar geleden juist is verbeterd. Minder goed nieuws is dat van de niet-gezonde verenigingen eenzelfde deel aangeeft dat de financiële situatie is verslechterd. Van deze niet-gezonde verenigingen denkt ongeveer de helft de financiële positie te kunnen verbeteren.

Verslechteren
Zorgwekkend is de constatering dat, van de verenigingen die een verslechterde financiële positie kennen ten opzichte van drie jaar geleden, iets meer dan een derde aangeeft dat die financiële positie volgend jaar alleen nog maar gaat verslechteren. Bijna de helft van de penningmeesters kan wel wat ondersteuning gebruiken bij het genereren van extra inkomsten/sponsoren.

Gemiddeld 22.700 euro
Een sponsorcontract aangaan en/of behouden is de meest lucratieve deal die een vereniging kan sluiten om extra inkomsten te genereren. Groei en/of behoud in ledenaantallen en/of toernooien is de belangrijkste ambitie van de vereniging van de penningmeester voor aankomend jaar. Zij geven aan gemiddeld 22.700 euro extra nodig te hebben om de ambitie voor aankomend jaar te realiseren.

Rabobank
Gemiddeld is het extra geld dat nodig is om de ambitie voor komend jaar te realiseren tussen de 0 en 5 procent van het begrotingsbedrag. Zo’n vier op de tien penningmeesters beheert de financiële administratie met Excel en de Rabobank wordt verreweg het vaakst genoemd als de bank waar de vereniging de bankzaken heeft ondergebracht.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant